Týden modliteb za jednotu křesťanů 2024: 18.-25. leden

Letos týden připravili křesťané z Burkiny Faso na téma „Miluj Pána, svého Boha… a svého bližního jako sebe sama“ (Lk 10,27).

Každý den od 18. do 25. ledna najdete pětiminutovou reportáž z Burkiny Faso na toto téma.

Film ve vývoji : „Symfonie Krista“

Nejnovější videa v češtině

Nejsledovanější videa