Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2024: 18. až 25. januára

Kresťania v Burkine Faso tento týždeň pripravili týždeň na tému „Miluj Pána, svojho Boha… a svojho blížneho ako seba samého“ (Lk 10,27).

Od 18. do 25. januára nájdete každý deň päťminútovú reportáž z Burkiny Faso na túto tému.

Film vo vývoji: „Symphony of Christ“

Najnovšie videá v slovenčine

Najčastejšie prezerané videá