On je obraz Boha neviditelného Turínské plátno

On je obraz Boha neviditelného Turínské plátno

3 k vues • 01/06/2010 • 35:57

Více než 2 milióny poutníků od 11 dubna do 23 května 2010 putovalo ke katedrále Sv. Jana Křtitele v Turíně na severu Itálie. Přišli kontemplovat jeden z nejvíce tajemných předmětů v západním světě! Tato látka je jedinou na světě, na které můžeme pozorovat přesný otisk těla mrtvého muže, ukřižovaného, který podle lékařských výzkumů, prožil opravdové utrpení. Je to Evangelium v obraze: umučení Ježíše Krista je odhaleno do sebemenších detailů!


Na konci filmu narazíme na různé otázky, jejichž odpověď nás uvádí do opravdové kontemplace tohoto plátna, které začíná být dnes tajemstvím:

1. Jaký je původ plátna?
2. Jak byl obraz utvořen?
3. Kdo je muž z plátna?
4. Jaké je stáří plátna?
5. Obtisk plátna v našich životech.

V tomto filmu svědčí několik lidí, jejichž vědecké bádání se pokusí odpovědět na tyto otázky:

Barrie Schwortz, fotografický vědec, Američan, byl členem týmu STURP v roce 1978 (Shroud of Turin Research Project). Žid, který strávil 32 let svého života studiem plátna! Jeho výzkumem bylo potvrzeno, že tajemná látka je opravdu plátno, kterým bylo zavinuto tělo Ježíše z Nazareta po jeho smrti na kříži. Studium plátna převrátilo jeho život!

Thibault Heimburger, lékař a vědec, Francouz, a Sébastien Cataldo, spoluautoři knihy „Turínské plátno, poslední poznatky ”, nám pomáhají vstoupit do tajemství Turínského plátna, do vědeckého rébusu, do „provokace inteligence” (podle Jana Pavla II). Ve skutečnosti toto plátno neustále vyzývá vědce a jejich jistoty; jak se obraz dostal na plátno, jaké je stáří plátna: toto zůstává ještě i dnes tajemstvím.

Nicméně je mnoho těch, kteří skrze kontemplaci tohoto mučeného těla, poznají lásku Božího syna, Ježíše pro každého člověka. To je případ Béatrice Guespereau, víceprezidentky asociace „Ukaž nám svou tvář”. Dnes brázdí různé země, aby předala světlo, které září z tohoto plátna a změnilo její život.


Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour plus d'informations : www.netforgod.tv
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Česky
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Latviski
Lietuvių
Malagasy
Nederlands
Polski
русский (russian)
Português
Slovenský
Chaîne: Net For God

Regarder la bande-annonce

Kit d'animation

Intercession du mois

tento měsíc se můžeme modlit:

Modleme se za Církev, dnes tak často trpící a pokořenou,

aby si mohla při všech protivenstvích zachovat důvěru v Ježíše,

toho, který nás povolává ze „tmy do svého podivuhodného světla.”

Parole du mois

„On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,

neboť v něm bylo všechno stvořeno na nebi i na zemi. […]

On jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých. […]

Plnost sama se rozhodla v něm přebývat.”

listu Koloským 1, 15-19