Zobaczyłem Boga w człowieku Proboszcz z Ars

Zobaczyłem Boga w człowieku Proboszcz z Ars

8 k vues • 03/07/2017 • 30:18

Miasteczko Ars, leżące we Francji w pobliżu Lyonu, jest dziś znane na całym świecie dzięki temu, który przez 41 lat był tamtejszym proboszczem: Janowi-Marii Vianney. Każdego roku około 500 000 pielgrzymów odwiedza Ars, aby tam się modlić i lepiej poznać życie tego człowieka, który jako młody ksiądz przybył do wioski liczącej wówczas, w 1818 roku, 230 mieszkańców i nigdy jej już nie opuścił. Co takiego szczególnego miał w sobie ten drobny
i pokorny proboszcz, że przyciągał tylu ludzi ? Co sprawiło, że pewien pielgrzym, który go spotkał, powiedział później : « Zobaczyłem Boga w człowieku »?

Październikowy film Net for God prowadzi nas do samego sedna tego, co stanowiło życie proboszcza z Ars: do przyjęcia od Boga ofiarowanego nam zbawienia oraz Jego darmowego przebaczenia. Na wzór Chrystusa, litującego się nad tłumami nie mającymi pasterza, człowiek ten stał się świadkiem nieskończonego miłosierdzia Boga, które przekazywał nieustannie poprzez sakrament pojednania, oddany temu zajęciu dniem i nocą w małym kościółku w Ars. Jego świadectwo zaprasza nas do przyjęcia Chrystusa w tym, co stanowi nasze ubóstwo,
a także do przyjęcia miłosierdzia Bożego w sposób osobisty.


Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour plus d'informations : www.netforgod.tv
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
Pour nous aider : https://www.tipeee.com/net-for-god-fr
moins

Langues :
Polski
Chaîne: Net For God