WYZWANIE ISLAMU (3) Nie ma innego imienia niż Jezus

WYZWANIE ISLAMU (3) Nie ma innego imienia niż Jezus

1 k vues • 01/02/2010 • 34:45

W dwóch pierwszych filmach z tej serii, w październiku i listopadzie 2009, świadectwa Christiana de Chergé – przeora wspólnoty cystersów w górach algierskiego Atlasu, zamordowanego wraz z sześcioma braćmi w 1996 r. – oraz Brata Andrew, holenderskiego kaznodziei ewangelickiego, prowadzą nas ku zasadniczym pytaniom dotyczącym teologii spotkania między religiami, szeroko dziś otwartego pola do pracy!

W tym filmie, szukając światła dla naszych refleksji, spotkaliśmy się najpierw z Ojcem Étienne Vetö, członkiem Wspólnoty Chemin Neuf. Profesor filozofii i teologii, Etienne komentuje kilka stwierdzeń proponowanych przez Sobór Watykański II na temat teologii spotkania między religiami.
Następnie, Ojciec Étienne Renaud, z kongregacji Ojców Białych, dawny przełożony generalny Ojców Białych, Misjonarzy Afryki i dawny rektor PISAI (Papieski Instytut Studiów Arabistycznych i Islamistycznych) w Rzymie, dzieli się z nami swoim doświadczeniem, owocem 40 lat życia w krajach muzułmańskich. Etienne, przez całe swoje życie, zawsze starał się budować mosty pomiędzy religiami.

W trakcie spotkania, w celu wprowadzenia filmu proponujemy Wam przedstawienie członkom waszego Punktu Net głównych kwestii poruszanych przez Ojca Etienne Vetö, a także stwierdzeń proponowanych przez Sobór Watykański II, zawartych w filmie (patrz: poniżej). Możecie je powielić
i rozdać wszystkim!

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour plus d'informations : www.netforgod.tv
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Polski
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Latviski
Lietuvių
Malagasy
Nederlands
Português
русский (russian)
Slovenský
Česky
Chaîne: Net For God

Kit d'animation

Intercession du mois

W tym miesiącu módlmy się, abyśmy mogli lepiej poznać naszych braci i siostry muzułmanów, przeżywając wraz z nimi dialog w miłości i prawdzie.

Parole du mois

Słowo Boże na ten miesiąc znajduje się w pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział 2, wersety 5 i 6:

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem,
a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich.”