Wspólnota Chemin Neuf w Kinszasa

Wspólnota Chemin Neuf w Kinszasa

206 vues • 30/05/2016 • 33:46

A/ Przedstawienie filmu:

Znajdujemy się w Kinszasa – stolicy Demokratycznej Republiki Kongo, mieście liczącym ok. 8 – 10 mln mieszkańców, którzy po 30 latach dyktatury prezydenta Mobutu i 10 latach wojny domowej walczą każdego dnia o przeżycie.
W tym miesiącu Net For God zaprasza Was na ulice Kinszasa, na spotkanie z dziećmi odrzuconymi przez rodzinę, które spędzają dzień i noc na rondzie N’Gaba w gminie Makala. Jedną z misji Wspólnoty Chemin Neuf jest walka z ubóstwem w tym środowisku najbardziej potrzebujących, walka o powrót tych dzieci do rodziny. Członkowie Chemin Neuf mieszkają w dzielnicy Righini na terenie gminy Lemba: mężczyźni i kobiety, rodziny oraz księża i celibatariusze konsekrowani wybrali tą posługę wobec Kościoła, śladami Chrystusa ubogiego i pokornego.


B/ Po obejrzeniu filmu:

Następnie proponujemy Wam czas ciszy, aby przyjąć przesłanie filmu, a później dzielenie wokół poniższych pytań (oczywiście dostosowując je do rzeczywistości Waszej grupy):

1. Które słowa lub obrazy z filmu szczególnie do mnie przemówiły, do czegoś mnie zaprosiły?
2. Dlaczego – według Ciebie – wiele wspólnot chrześcijańskich wybiera jako priorytet posługę ubogim i w jaki sposób ten wybór jest wezwaniem dla Ciebie?


C/ Modlitwa wstawiennicza na miesiąc czerwiec:

W tym miesiącu proponujemy Wam modlitwę za Republikę Demokratyczną Kongo:

Aby mężczyźni i kobiety mogli nadal
nieść tam Dobrą Nowinę Ewangelii.
D/ Słowo na ten miesiąc:

Znajduje się ono w Ewangelii św. Łukasza, rozdział 4, werset 18 i 19:

Te słowa proroka Izajasza, wypowiedziane przez Jezusa w synagodze w Nazarecie, są fundamentem powołania Wspólnoty Chemin Neuf i Międzynarodowej Fraterni Ekumenicznej:

„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł Dobrą Nowinę,
więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana.”
Jeśli pragniecie uczestniczyć
w misjach Wspólnoty Chemin Neuf,
lub wesprzeć je finansowo,
w Afryce bądź innym kraju, gdzie Wspólnota jest obecna,
oto adres kontaktowy:
netforgod@chemin-neuf.org

Pomoc finansową można przesłać:

czekiem: wypełnionym na „Communauté du Chemin Neuf ”, przesłać na adres:
Communauté du Chemin Neuf – Missions
10 rue Henri IV, 69287 Lyon Cedex 02 – FRANCE

przelewem: na konto Communauté du Chemin Neuf,
Missions - Banque du Crédit Coopératif :
IBAN : FR76 4255 9000 1121 0278 1510 331      BIC : CCOPFRPPXXXNastępny film pojawi się we wrześniu lub w październiku 2007. Niestety w miesiącu lipcu i sierpniu nie będziemy realizowali filmów Net For God, ponieważ dla wielu z nas jest to czas misji i wakacji!


Dobrego spotkania!
Z braterskimi pozdrowieniami,

Ekipa Net For God
moins

Langues :
Polski
Chaîne: Net For God