VÝZVA ISLÁMU Sotcem (1) Christian de Chergé a Mohamed

VÝZVA ISLÁMU Sotcem (1) Christian de Chergé a Mohamed

155 vues • 01/10/2009 • 40:20

Christianem Salenson, francouzským knězem, ředitelem Institutu pro vědu a teologii náboženství v Marseille (ISTR), nám tento film umožňuje vstoupit do originality života a myšlení Christiana de Chergé.

Christian de Chergé, francouzský kněz, byl představeným Komunity mnichů v Tibhirine, v cisterciáckém klášteře v pohoří Atlas v Alžírsku.
V neklidných letech Alžírska v roce 1996, zatímco islámská většina hlásá, že islám je jediné přirozené náboženství a popírá právo na vyjádření jiného názoru, je sedm těchto mnichů uneseno, dva měsíce vězněno a 21. května 1996 zavražděno. Dva bratři Amedeo a Jean-Pierre tragédii přežili. Díky nim komunita Panna Marie z Atlasu pokračuje, ale už ne jenom v Alžírsku, ale i v Maroku v klášteře Midelt.

Skrze setkání s přítelem Mohamedem, muslimem, přijímá Christian de Chergé své povolání být mnichem v Alžírsku, v místě setkání s islámem. Během války v Alžírsku jej Mohamed, otec deseti dětí ochrání za cenu vlastního života. Tato událost se stane rozhodující pro jeho život, zaslechne povolání připojit se k lidu Alžírska.

Na kněze byl vysvěcen v Paříži roku 1964. V opatství Aiguebelle Christian de Chergé završuje svých osmnáct měsíců mnišské formace a v lednu 1971 odjíždí do kláštera v Tibhirine. Je málo křesťanů a ještě méně mnichů, kteří se vydávají na cestu, kde se chtějí duchovně setkat s muslimy. Druhý vatikánský koncil pouze otevřel dveře katolické církve když uznal, že „neodmítá nic, co je pravdivé a svaté v ostatních velkých náboženstvích.“

Spolu s bratry mnichy se Christian de Chergé stává „modlícím se mezi ostatními modlícími se“, uprostřed sousedů a přátel muslimů, s kterými sdílí každodenní život. Právě na základě své zkušenosti Christian de Chergé rozvíjí unikátní teologické myšlení, které rozvíjí v několika spisech, převážně v homiliích a konferencích, které dával během dvanácti let, kdy byl představeným své Komunity.

Christian Salenson, který důvěrně zná spisy Christiana de Chergé, se s námi v tomto filmu dělí o své vnitřní přesvědčení: tento malý klášter ve ztraceném Alžírsku je znamením církve pro naši dobu.


Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour plus d'informations : www.netforgod.tv
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Česky
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Latviski
Malagasy
Nederlands
Polski
Português
русский (russian)
Chaîne: Net For God

Kit d'animation

Intercession du mois

Tento měsíc se můžeme modlit

za vztahy mezi křesťany a muslimy v Alžírsku

Parole du mois

Ježíš mu odpověděl:

„Já jsem ta cesta, pravda i život.

Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

Janově evangeliu, kapitola 14, verš 6