VÝZVA ISLAMU (3) Niet nad meno Ježiš

VÝZVA ISLAMU (3) Niet nad meno Ježiš

679 vues • 01/02/2010 • 34:45

V prvých dvoch filmoch tejto série, v októbri a novembri 2009, sme počuli svedectvo Christiana de Chergé, predstaveného cisterciáckej komunity v alžírskom Atlase, ktorý bol spolu so šiestimi bratmi zavraždený v roku 1996 a svedectvo brata Andrew, holandského evanjelického kazateľa, ktorý nás priviedol k podstatným otázkam ohľadom teológie medzináboženského stretnutia, oblasti, ktorá dnes zostáva široko otvorená!

Aby sme objasnili svoje úvahy, bude v tomto filme vystupovať Otec Etienne Vetö, člen Komunity Chemin Neuf, profesor filozofie a doktor teológie. Komentuje niektoré tvrdenia 2. vatikánskeho koncilu, ktoré sa týkajú medzináboženských vzťahov.
Potom budeme počuť Otca Etienna Renaud, bývalého generálneho predstaveného Bielych Otcov, misionára z Afriky, bývalého rektora „PISAI“ (Pápežského inštitútu pre arabské a islamské štúdiá) v Ríme. Podelí sa s nami o svoju skúsenosť, ovocie štyridsiatich rokov v moslimských krajinách. Po celý život sa Etienne snažil byť mostom medzi náboženstvami.

Na začiatok vášho stretnutia vám odporúčame predstaviť účastníkom vášho stretnutia hlavné otázky, ktorých sa dotýka Otec Etienne Vetö a tiež predstaviť tvrdenia navrhované 2. vatikánskym koncilom v tomto filme (pozri nižšie). Neváhajte, okopírujte a rozdajte ich všetkým!

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour plus d'informations : www.netforgod.tv
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Slovenský
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Latviski
Lietuvių
Malagasy
Nederlands
Polski
Português
русский (russian)
Česky
Chaîne: Net For God