Výrobci protéz s holýma rukama – Raymond a Pierre Jaccard

Výrobci protéz s holýma rukama – Raymond a Pierre Jaccard

18 vues • 01/12/2012 • 30:01

Dnes vás Net for God zve k setkání s Pierrem a Raymondem Jaccardy, dvěma knězi, neobyčejnými bratry : od roku 1967 procestovali tisíce kilometrů po celém světě, aby pomáhali těm nejubožejším a zvláště malomocným. Byli konfrontováni s krajní bídou, ale spoléhali se na Pána víc než na vlastní síly. A mohli tak znovu pozvednout tisíce lidí
a vrátit jim jejich důstojnost.

Pierre et Raymond Jaccard pocházejí z diecéze Besançon ve Francii. Jako misionáři se nejprve věnovali malomocným v Kamerunu. Aniž by měli lékařské vzdělání, způsobili revoluci v léčbě lepry a zkonstruovali moderní a velice levné náhrady, vyráběné z místních materiálů a přizpůsobené každému člověku. Tato účinná metoda se rozšíří za hranice afrického kontinentu, nejen pro malomocné, ale pro všechny zmrzačené.
Srdcem misie bratří Jaccardů je evangelium a hluboká úcta k člověku. Věrni neustálému spojení s Kristem v modlitbě se snaží hledět na každého člověka tak, jak se na něj dívá Bůh.

Během více než třiceti let založili 182 misií ve více než třiceti čtyřech zemích světa s jediným zavazadlem - řečí srdce a s bláznivou touhou milovat a zachránit člověka za každou cenu.
Od roku 1978, již 27 let, působí Pierre a Raymond v ulicích kolumbijské Bogoty v Jižní Americe. Svým jazykem srdce pomáhali povstat zraněným a zneužívaným dívkám a ženám ulice.

Dnes žijí Pierre a Raymond v ústraní jednoho ženského komtemplativního řádu v jihovýchodní Francii. Pokračují ve svých misiích jiným způsobem. Nadále slaví svého Pána v Eucharistii, v tichu a v setkáních s lidmi, kteří je obklopují. Přinášejí úlevu od jiných nemocí, od nemocí morálních a duchovních, od skryté lepry, aby tak všichni mohli poznat radost z toho, že jsou děti Boha Otce.

This film is made by the Chemin Neuf Community for the International Ecumenical Fraternity, 'Net for God'.

For more information: www.netforgod.tv
To contact us: netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Česky
Ce média est aussi disponible en :
Français
Deutsch
Español
Magyar
Italiano
Kirundi
Malagasy
Nederlands
Português
русский (russian)
Slovenský
Créole mauricien
Chaîne: Net For God

Kit d'animation

Intercession du mois

Tento měsíc se můžeme modlit

za Raymonda a Pierra Jaccardovi a za všechny,
kdo je následují, a žijí a pracují s muži a ženami vyloučenými ze společnosti,
aby jim znovu dodali jejich důstojnost.

Parole du mois

Slovo na měsíc je ve 2. listu Korintským, kapitola 8, verš 9:

„Náš Pán Ježíš Kristus byl bohatý,
ale pro nás se stal chudým,
abychom jeho chudobou zbohatli.“