Videl som Boha v človeku Farár arský

Videl som Boha v človeku Farár arský

8 k vues • 03/07/2017 • 30:18

Dedinka Ars neďaleko Lyonu vo Francúzsku je dnes známa po celom svete vďaka Jánovi Mária Vianney, ktorý tu slúžil ako farár po dobu 41 rokov. Každý rok sem zavíta 500 000 pútnikov, aby sa tu modlili a viac spoznali život tohto muža, ktorý prišiel ako mladý kňaz do osady s 230 obyvateľmi v roku 1818, aby tu už natrvalo zostal. Čím bol tento malý a pokorný farár z Arsu tak výnimočný, že priťahuje také množstvo ľudí? Čo prinútilo jedného pútnika povedať: „Videl som Boha v človeku“?

Film Net for God nám ukáže, čo bolo v centre života arského farára: prijatie spásy
a nezištného Pánovho odpustenia. Ako Kristus, ktorý mal súcit so zástupmi bez pastiera i on svedčil o nekonečnom Božom milosrdenstve, ktoré sa neustále snažil odovzdávať prostredníctvom sviatosti zmierenia, ktorú udeľoval dňom i nocou v kostolíku v Ars. Jeho svedectvo nás pozýva k pozvaniu Krista do našich slabostí a k osobnému prijatiu Božieho milosrdenstva.


Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour plus d'informations : www.netforgod.tv
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
Pour nous aider : https://www.tipeee.com/net-for-god-fr
moins

Langues :
Slovenský
Chaîne: Net For God