Viděl jsem Boha v člověku Farář arský

Viděl jsem Boha v člověku Farář arský

253 vues • 03/07/2017 • 30:18

Vesnička Ars nedaleko Lyonu ve Francii je dnes známa po celém světě díky Janu Maria Vianney, který zde sloužil jako farář po dobu 41 let. Každý rok sem zavítá 500 000 poutníků, aby se zde modlili a více poznali život tohoto muže, který přišel jako mladý kněz do osady se 230 obyvateli v roce 1818, aby zde již natrvalo zůstal. Čím byl tento malý a pokorný farář arský tak výjimečný, že přitahuje takové množství lidí? Co přimělo jednoho poutníka říci: „Viděl jem Boha v člověku“?
Film Net for God nám ukáže, co bylo v centru života faráře arského: přijetí spásy
a nezištného Pánova odpuštění. Jako Kristus, který měl soucit se zástupy bez pastýře i on svědčil o nekonečném Božím milosrdenství, které se neustále snažil předávat prostřednictvím svátosti smíření, kterou uděloval dnem i nocí v kostelíku v Ars.
Jeho svědectví nás zve k pozvání Krista do našich slabostí a k osobnímu přijetí Božího milosrdenství.


Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour plus d'informations : www.netforgod.tv
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
Pour nous aider : https://www.tipeee.com/net-for-god-fr
moins

Langues :
Česky
Chaîne: Net For God