Ve stopách Dona Bosca

Ve stopách Dona Bosca

724 vues • 01/11/2006 • 28:20

Tento měsíc vám nabízíme naslouchat odkazu, který nám byl předán skrze život Dona Bosca.
Na předměstí Turína, metropole Piémont v Itálii, v 19. století, v době, kdy se rodí velkoprůmysl, je Don Bosco pobouřen bídou dělnické mládeže. Pochopil, že je nezbytné začít se starat o mladé a stát se jejich přítelem.
Skrze své schopnosti vychovatele a animátora se Don Bosco stává zakladatelem dvou řeholních rodin, saleziánské rodiny a sester Marie Pomocnice. Mimo to sehrává důležitou roli pro politickou scénu země v jejím uvědomování si potřeb mládeže své doby.

Jean-Marie Petitclerc, francouzský saleziánský kněz, vychovatel a zakladatel mnoha asociací pro službu nejchudší mládeži, nám v tomto filmu ukazuje skrze život Dona Bosca důležitost výchovy pro současnou společnost a dává nám několik orientačních bodů, které se týkají výchovy.

Život Dona Bosca je představen ve třech částech :

1. Ani silou, ani mocí
Jan Bosco se narodil 16. srpna 1815 mezi kopci Becchi, na severu Itálie. Celý jeho život je poznamenán jedním snem z jeho 9-ti let, kdy zaslechl hlas : « Své přátele z nich nemůžeš učinit ranami, ale vlídností a láskou. » Jan Bosko se rozhodne stát knězem, který celým svým životem vstoupí do školy vlídnosti, která byla vlastní Františku Saleskému.

2. Zasévat naději
Don Bosco rozvinul tzv. pedagogii úspěchu, která nás vybízí vychovávat způsobem ´prevence´.

3. Opustit násilí
Příjem a animace zaměřená na nejchudší mládež v oratořích ve čtvrti Valdocco se stávají odpovědí na problémy násilí té doby ; jsou ale i odpovědí na tytéž problémy dnešní doby!

V roce 1855 zakládá Don Bosco se svou mládeží řeholní kongregaci Sv. Františka Saleského, odkud mají své jméno saleziáni, kteří dodnes po celém světě pokračují v díle Dona Bosca.

V závěru filmu jsou představeny dvě zkušenosti evangelizace po vzoru Dona Bosca:

- Saleziáni v Mongolsku.
Na rozlehlé území Mongolska je možné přinášet Krista až od roku 1991. Tato země byla uzavřena pro evangelium celých 70 let. V hlavním městě Ulaan Baatar otevřeli saleziáni odbornou školu, patronát a dům, který přijímá denně 70 dětí z ulice a tak nabízí naději této nejchudší mládeži.

- Net for God v České republice – TV NOE v Ostravě
Modlitba za mír a jednotu, která je prožívána v Mezinárodní ekumenické fraternitě ve dvaceti místech NFG v České republice, se šíří i za hranice. Leoš Ryška, saleziánský kněz, je odpovědný Televize NOE, která je křesťanskou satelitní kabelovou televizí. Každý měsíc s ní bude Net for God spolupracovat na vysílání pro mír a jednotu

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau de international prière « Net for God ».

Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Česky
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
Kirundi
Latviski
Lietuvių
Malagasy
Nederlands
Polski
Português
русский (russian)
Slovenský
Mooré
Chaîne: Net For God

Kit d'animation

Intercession du mois

Tento měsíc vám nabízíme přimlouvat se za

Mládež v České republice,
zvláště za mládež Chemin Neuf
z Mezinárodní ekumenické fraternity.

Parole du mois

Slovo na tento měsíc je z Markova evangelia, 4. kapitoly, verš 31 a 32:

‘Boží království je jako hořčičné zrno:
Když je zaseto do země, je menší než všechna semena na zemi;
ale když je zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny...’