Teišsilaiko brolių meilė

Teišsilaiko brolių meilė

99 vues • 01/10/2018 • 29:15

Kaip žengti tolyn vienybės keliu? Kaip susitikti ir mylėti nesuskaičiuojamas krikščioniškas bažnyčias, kurios skleidžiasi visame pasaulyje ir dažnai viena apie kitą nieko nežino?
Šiandien ekumeninis dialogas nėra tik „istorinių”, bet ir „naujų” bažnyčių - evangelikų, sekmininkų, charizmatų - rūpestis. 2/3 krikščionių šiandien gyvena Pietų pusrutulio šalyse. Šiame kontekste Pasaulinis krikščionių forumas per pastaruosius du dešimtmečius tapo išskirtine vieta, kur šios tokios skirtingos bažnyčios gali mokytis viena kitą pažinti ir praturtinti. Pastarasis Pasaulinio krikščionių forumo susitikimas vyko Bogotoje, Kolumbijoje, 2018 m. balandžio 24-27 dienomis. Jame dalyvavo 250 bažnyčių atsakingųjų, atvykusių iš 55 šalių. Ir jo metu vyko stebuklai: stebinantis Dievo darbo kitose konfesijose atpažinimas, pasidalinimų gilumas, gilus įsiklausymas, kurie leido peržengti išankstinius įsitikinimus ir išgyventi tikrą bendrystę.
Pradedant šiuos 2018-2019 Net for God veiklos metus, šis filmas - tai proga pasidžiaugti nueitu keliu ir dar intensyviau išgyventi Kristaus maldą: „Tegu visi bus viena, kad pasaulis įtikėtų”. Ypatinga Pasaulinio krikščionių forumo patirtis prakalbina bažnyčias, keliaujančias į vienybę. Šis filmas sutrumpinta 15 min versija taip pat buvo parodytas Popiežiškosios krikščionių vienybės skatinimo tarybos plenarinėje asamblėjoje Romoje, rugsėjo 26 d.
Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour plus d'informations : www.netforgod.tv
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
Pour nous aider : https://www.tipeee.com/net-for-god-fr
moins

Langues :
Lietuvių
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Malagasy
Polski
Português
русский (russian)
Česky
Original sous-titré
Latviski
Chaîne: Net For God

Regarder la bande-annonce

Kit d'animation

Intercession du mois

Šventoji Dvasia, nepaliauk mus vienyti abipusėje meilėje Jėzui Kristui, sustiprink mus tikėjime, kuriuo dalinamės, ir padėk mums būti pranašiškais liudytojais šiame kenčiančiame pasaulyje. Parodyk mums, kokius konkrečius žingsnius galėtume žengti į susitikimą su kitomis bažnyčiomis, ir apšviesk mūsų skirtingas konfesijas, kaip toliau žengti vienybės keliu.

Parole du mois

„Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba. Nebūkite apsileidę, bet uolūs, karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui. Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje.”

Romiečiams 12, 10-12