Taybeh, povolání k míru

Taybeh, povolání k míru

19 vues • 01/12/2013 • 31:46

Taybeh, arabská vesnice v Cisjordánsku, ležící 30 kilometrů na sever od Jeruzaléma, je místo jedinečné svojí populací, složenou výhradně z křesťanů a svým povoláním k usilování o mír v srdci izraelsko-palestinského konfliktu.

Setkáme se s obyvateli této vesnice, kteří s námi budou hovořit o svých obtížích, ale také se s námi podělí o naději, o své angažování se v modlitbě a mnohých iniciativách, které umožňují nenásilné konání a otevření se vůči ostatním.

Otec Raed, který byl dlouhou dobu katolickým farářem v této vesnici, velmi přispěl k jejímu rozvoji a k propagaci ve světě. Dá nám poznat historii i současnost tohoto místa, které je současně i biblickým místem Efraim, kde Ježíš pobýval se svými učedníky před svým utrpením (srov. Jan 11,54).


Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour plus d'informations : www.netforgod.tv
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
Pour nous aider : https://www.tipeee.com/net-for-god-fr
moins

Langues :
Česky
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Latviski
Lietuvių
Malagasy
Nederlands
Polski
Português
русский (russian)
Slovenský
Chaîne: Net For God

Regarder la bande-annonce

Kit d'animation

Intercession du mois

Tento měsíc se modleme za iniciativu holubic míru obyvatel vesnice Taybeh, aby oslovila co nejvíce církví na všech pěti kontinentech a ať dialog mezi Izraelci a Palestinci nese plody spravedlnosti a míru na Blízkém Východě.
Modleme se zvláště za mladé křesťany, židy a muslimy, aby měli odvahu překročit hranice strachu a nenávisti a odvážili se udělat kroky ke smíření.

Parole du mois

Slovo na měsíc je z Evangelia podle svatého Matouše, kapitole 5, verše 14-15:

„Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky
a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“