Tāpēc, ka viņas ir daudz mīlējušas Tēvs Latasts

Tāpēc, ka viņas ir daudz mīlējušas Tēvs Latasts

46 vues • 20/06/2017 • 29:44

Šodien « Net for God » jūs aicina atklāt Betānijas dominikāņu māsu aicinājumu, viņu harizmas skaistumu. Šī reliģiskā kopiena darbojas vairākās Eiropas valstīs, un tā kontemplatīvai dzīvei apvieno sievietes, kas ir pārnākušas no cietumā un kurām ir smaga pagātne, un citas sievietes, kas nāk no mazāk skarbas vides. Visas klostermāsas veltī sevi Dievam māsīgā žēlsirdības kopībā, kas balstās uz diskrētumu.

Bet kādi ir šo Betānijas dominikāņu brīnuma pirmsākumi? Ja šodien šīs māsas šodien dzīvo „māsīgā žēlsirdības kopībā”, tas ir tāpēc, ka viņu aicinājuma pamatā ir cerības vēsts. To 1864. gadā pauda franču dominikānis Žans Žozefs Latasts, sludinot rekolekcijās apcietinājumā esošajām sievietēm Kadiljakas cietumā, Žirondā, Francijā.

Rekolekciju laikā neizdzēšamu iespaidu uz šo jauno sludinātāju atstāja tikšanās ar sievietēm, kuras viņš sauks par „savām mīļajām māsām”. Viņš ar izbrīnu secina, ka cilvēks, kura dzīvi
ir izpostījis noziegums, var piedzīvot pārsteidzošu iekšējo brīvību, ja viņa dzīve satiekas
ar Dieva bezgalīgo žēlsirdību.

Tēvs Latasts līdz galam sekos iedvesmai, ko viņš saņems, lūdzoties ieslodzīto vidū, kā brālis starp savām māsām: izveidot dominikāņu kopienu, kurā no cietuma nākošās sievietes tiktu integrētas līdz ar citām māsām, kuru pagātne ir mazāk smaga.

Tā kā sabiedrības attieksme pret sievietēm, kad viņas iznāk no cietuma, ir neuzticības pilnas viņš publicē „Rehabilitētās”, 76 lappušu biezu izdevumu, kurā tiek prezentēts jaunais projekts: Betānijas māja. Ar tā starpniecību Tēvs Latasts liek aizdomāties sabiedrībai
un politiskās varas pārstāvjiem: „Ja šīs ieslodzītās sievietes ir pilnībā rehabilitētas Dieva acīs, kāpēc gan mūsu sabiedrībai būtu jāturpina viņas izslēgt pēc viņu iznākšanas no cietuma?”

Sākot ar 1866. gada maiju, par spīti daudzām grūtībām, projekts realizējās līdz ar mātes Henrijas Dominikas providenciālo ierašanos. Viņa ir Prezentācijas ordeņa māsa no Tūras, kura kļuva par pirmo priori Betānijā. 1866. gada jūlijā tika atrasta māja Frasne-le-Château, Bezansonas tuvumā; Tā 1866.gada 14. augustā tika nodibināta Betānijas māja. Pakāpeniski ieradās pirmās māsas un no cietuma iznākušās sievietes. Gadu gaitā sekoja citas māsas,
un līdz pat šai dienai kongregācija izplatās dažādās zemēs.

Stāsts par tēvu Latastu un Betānijas dominikāņu māsām ietver tādu vēstījumu par Dieva žēlsirdības darbu cilvēku sirdīs, kas mūs nespēj atstāt vienaldzīgus!

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour plus d'informations : www.netforgod.tv
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
Pour nous aider : https://www.tipeee.com/net-for-god-fr
moins

Langues :
Latviski
Chaîne: Net For God