« Sur les pas de Don Bosco »

« Sur les pas de Don Bosco »

43 vues • 01/11/2006 • 28:20

W tym miesiącu proponujemy Wam wsłuchanie się w przesłanie, jakie niesie nam życie Jana Bosco.
Był przerażony nędzą, w jakiej żyli młodzi robotnicy na przedmieściach Turynu, stolicy Piemontu (Włochy) na początku XIX wieku, w czasach gdy rodził się tzw. wielki przemysł. Zrozumiał wówczas pilną potrzebę troski o młodych oraz potrzebę stania się ich przyjacielem.
Dzięki swym talentom wychowawcy i animatora, pracując bez wytchnienia i odgrywając jednocześnie ważną rolę polityczną w procesie uwzględniania potrzeb młodych ludzi, Don Bosco staje się „mimo woli” założycielem dwóch rodzin zakonnych: braci salezjanów i sióstr Maryi – Wspomożycielki.

Jean-Marie Petitclerc, francuski ksiądz salezjanin, wychowawca i założyciel wielu stowarzyszeń dla młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, ukazuje nam w tym filmie, na przykładzie życia Don Bosco, stawkę, jaką jest dla dzisiejszego społeczeństwa praca wychowawcza oraz podaje kilka punktów odniesienia w dziedzinie wychowania.

Słowo, które otrzymujemy poprzez życie Don Bosco można przedstawić w trzech częściach:

1. Nie siłą, nie mocą naszą
Jan Bosco urodził się 16 sierpnia 1815 roku w dolinach Becchi, na północy Włoch. W wieku 9 lat usłyszał we śnie słowa: „to nie razami, ale łagodnością uczynisz tych młodych swoimi przyjaciółmi” i później, już jako młody ksiądz postanawia pozostać całe życie w szkole łagodności, którą proponuje Franciszek Salezy.

2. Siać nadzieję
Don Bosco rozwinął to, co dziś nazywamy pedagogiką sukcesu i zaprasza nas, abyśmy szli w jego ślady i wychowywali w sposób „zapobiegawczy”.

3. Odrzucić przemoc
Sposób przyjmowania młodych najbardziej potrzebujących pomocy oraz sposób prowadzenia ich poprzez animacje organizowane w kaplicy w dzielnicy Valdocco są zarówno odpowiedzią na problemy nadużywania przemocy w tamtych czasach, jak i dla nas dzisiaj!


W 1855 r. Don Bosco zakłada wraz z młodymi kongregację zakonną Świętego Franciszka Salezego, skąd bierze się nazwa „salezjanie”; aż do dzisiaj szerzą oni dzieło Don Bosco w świecie!


Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau de international prière « Net for God ».

Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Polski
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
Kirundi
Latviski
Lietuvių
Malagasy
Nederlands
Português
русский (russian)
Slovenský
Česky
Mooré
Chaîne: Net For God

Kit d'animation

Intercession du mois

W tym miesiącu proponujemy Wam modlitwę za

młodych z Republiki Czeskiej,
szczególnie za Młodych Chemin Neuf
z Międzynarodowej Fraterni Ekumenicznej.

Parole du mois

Słowo na ten miesiąc jest w Ewangelii św. Marka, rozdział 4, werset 31 i 32:

„Królestwo Boże jest jak ziarnko gorczycy;
gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi.
Lecz wsiane wyrasta
i staje się większe od innych jarzyn...”