« Sur les pas de Don Bosco »

« Sur les pas de Don Bosco »

26 vues • 01/11/2006 • 28:20

Deze maand stellen wij u voor te luisteren naar de boodschap die gegeven wordt doorheen het leven van Don Bosco.
In de wijken van Turijn, de hoofdstad van de aangeslibte gronden van Piemond in Italië in deze XIX e eeuw is Don Bosco geschokt door de ellende van de jonge arbeiders, terwijl de grote industrialisering een aanvang neemt. Hij begrijpt de dringende noodzaak om de zorg voor deze jongeren op zich te nemen en hun vriend te zijn.
Door zijn niet aflatende ijver en zijn talent als opvoeder en bezieler, speelt hij een belangrijke rol in het bewustmaken van de politieke leiders om deze jongeren ten late te nemen. Zo wordt Don Bosco zonder het te hebben gezocht de stichter van twee religieuse families, de Salesianen en de zusters van Maria Middelares.

Jean-Marie Petitclerc, frans salesiaans priester, opvoeder en stichter van verschillende bewegingen die ten dienste staan van de minst bedeelde jongeren, toont ons in deze film doorheen het leven van Don Bosco, de inzet van de opvoedkundige taak voor onze huidige maatschappij, en geeft ons enkele oriëntatiepunten voor het opvoeden.

Het gegeven woord doorheen het leven van Don Bosco bevat drie punten :

1. Niet door kracht, niet door geweld
Johannes Bosco wordt geboren op 16 augustus 1815 in de heuvels van Becchi, ten noorden van Italië. Zijn gehele leven wordt getekend door een droom die hij had op 9 jarige leeftijd waar hij een stem hoorde die zei : ‘Het is niet door slagen maar door goedheid dat ge van deze jongeren uw vrienden zult maken.’ Johannes Bosco nam als jong priester het besluit zijn hele leven deze leerschool van goedheid, dewelke van Franciscus van Sales is, te bewandelen..

2. Hoop zaaien
Don Bosco ontwikkelde wat men de pedagogie van het welslagen noemt en hij nodigt ons uit deze manier van ‘preventieve’ opvoeding na te volgen.

3. Het geweld nalaten
Het onthaal en de activiteiten van de minst bedeelde jongeren in het oratorium van de wijk Valdocco, zijn een antwoord op het geweld van die tijd maar ook voor onze tijd!

Het is in 1855 dat Don Bosco met zijn jongeren de religieuse congregatie van Franciscus van Sales sticht, vanwaar de naam, en die niet ophoudt het werk van Don Bosco verder te zetten over de wereld !

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau de international prière « Net for God ».

Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Nederlands
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
Kirundi
Latviski
Lietuvių
Malagasy
Polski
Português
русский (russian)
Slovenský
Česky
Mooré
Chaîne: Net For God