Sekant Don Bosco pėdomis

Sekant Don Bosco pėdomis

3 k vues • 01/11/2006 • 28:20

į mėnesį siūlome įsiklausyti į žinią, skaitomą Don Bosco gyvenime.
Turino, Piemonto sostinės, Italijoje, priemiesčiuose šiame XIXame amžiuje, Don Bosco yra pasibaisėjęs jaunų darbininkų skurdu, tuo pat metu gimstant sunkiajai pramonei. Jis suvokia skubų poreikį rūpintis jaunimu bei tapti jų draugu.
Nepaliaujamai, savo pedagoginių sugebėjimų dėka, vaidindamas svarbų vaidmenį politikoje, gvildenant to laiko jaunimo poreikius, Don Bosco tampa, to visai neieškodamas, dviejų religinių šeimų: Saleziečių draugijos ir Marijos–Pagalbininkės seserų įkūrėju.

Jean-Marie Petitclerc, saleziečių kunigas, prancūzas, auklėtojas bei daugelio asocijacijų, besirūpinančių apleistu jaunimu įkūrėjas, remdamasis į Don Bosco gyvenimą, parodo auklėjamosios pareigos svarbą mūsų šiuolaikinei visuomenei, bei pateikia kelis atskaitos taškus apie auklėjimą .

Pasakojimas vyksta per Don Bosco gyvenimo prizmę, jis susideda iš dviejų dalių :

1. Ne mano galia, nei stiprybė.
Viename namelyje kaime, pasislėpusiame už Becchi kalvų, Piémont’o Karalystėje Italijos šiaurėje, dideliu tempu besikeičiančios visuomenės sūkuryje, 1815 m. rugpjūčio 16 d. gimė Jean Bosco. Būdamas 9 metų amžiaus, Jean Bosco susapnuoja sapną, ir išgirsta žodžius, kuriuos jis įsimena visam savo gyvenimui : ‘Ne kumščiais grasindamas, bet švelnumu ir meile turėsi užsitarnauti jų draugystę.‘ Jean Bosco apsisprendė tapti kunigu, kuris visą gyvenimą mokysis François de Sales švelnumo mokykloje.

2. Sėti viltį.
Don Bosco išvystė taip vadinamą pasisekimo pedagogiką, ir mus jis kviečia auklėti ‘įtikinančiu‘ būdu.

3. Atsisakyti smurto.
Priėmimas bei ugdymas pačių vargingiausių vaikų koplyčioje, Valdocco rajone, yra atsakymas į dėl smurto, kylančias problemas, toje epochoje, bet taip pat ir į šiandienines problemas !

1855 m. Don Bosco su šiais jaunuoliais įsteigia religinę Švento François de Sales bendruomenę, iš kur ir kilęs saleziečių vardas, kurie ir šiandien tęsia Don Bosco pradėtą darbą pasaulyje !

Pabaigai, filmas pateikia du konkrečius evangelizacijos, sekant Don Bosco pėdomis, būdus :

- Saleziečiai Mongolijoje.
Nuo 1991 metų pagaliau yra įmanoma nešti Kristų į šią didžiulę Mongolijos teritoriją, šalį, kuri buvo uždariusi duris Evangelijai 70 metų. Sostinėje Ulanbatore, Don Bosco saleziečiai, kad labiausiai apleistiems jaunuoliams suteiktų vilties, atidarė amatų mokyklą, globos namus ir namus, kur kasdien susirenka daugiau nei 70 vaikų iš gatvės.

- Net for God Čekijos Respublikoje. TV Noé Ostravoje.
Čekijos Respublikoje, Tarptautinės Ekumeninės Brolijos nariai kiekvieną mėnesį susiburia dvidešimtyje Net Taškų, kur dalinasi bei meldžiasi už taiką ir vienybę mūsų šalyse bei bažnyčiose. Ši malda už taiką ir vienybę pasklinda už Čekijos Respublikos ribų : paskutiniu metu vienas Don Bosco saleziečių kunigas Leos Riska siūlo Net for God kiekvieną mėnesį sukurti bei išplatinti vieną laidą.


B. Ką veikti, pažiūrėjus video kasetę ?

Pažiūrėjus filmą, mes jums siūlome šiek tiek laiko pabūti tyloje, kad geriau įsisąvintumėme perteiktą žinią, po to pasidalinti mažose grupelėse šiais klausimais. Nebijokite ir ką nors keisti, priklausomai nuo jūsų grupės pobūdžio :

1. Kokią Jean-Marie Petitclerc mintį jūs prisimenate ?
2. Ar tikite ne-smurtinio auklėjimo efektyvumu ?
Jeigu taip, ar galėtumėte pateikti pavyzdį iš asmeninio gyvenimo ?


C. Užtarimo žodis šiam mėnesiui :

Šį mėnesį jums siūlome melstis už

Čekijos Respublikos jaunimą,

už Chemin Neuf bendruomenės,
Tarptautinės Ekumeninės Brolijos
Jaunimą.

Šiomis dienomis du jaunuoliai Petr, 23 metų ir Marketa, 28 metų, sugrįžo pas Dievą, mūsų Tėvą, patekę į auto avariją. Tegul šis išbandymas būna vaisingas skelbiant Kristų visiems Čekijos Respublikos jaunuoliams.


D. Dievo Žodis :

Žodis šiam mėnesiui yra Morkaus Evangelijos 4 skyriuje, 31 ir 32 eilutėse :
‘Dievo karalystė
panaši į garstyčios grūdelį,
kuris, sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje,
bet pasėtas užauga, tampa didesnis
už visas daržoves... ’
moins

Langues :
Lietuvių
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
Kirundi
Latviski
Malagasy
Nederlands
Polski
Português
русский (russian)
Slovenský
Česky
Mooré
Chaîne: Net For God

Kit d'animation

Intercession du mois

Šį mėnesį jums siūlome melstis už

Čekijos Respublikos jaunimą,
už Chemin Neuf bendruomenės,
Tarptautinės Ekumeninės Brolijos
Jaunimą.

Parole du mois

Žodis šiam mėnesiui yra Morkaus Evangelijos 4 skyriuje, 31 ir 32 eilutėse :

‘Dievo karalystė
panaši į garstyčios grūdelį,
kuris, sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje,
bet pasėtas užauga, tampa didesnis
už visas daržoves... ’