Saïd, Fatima a Ježíš

Saïd, Fatima a Ježíš

91 vues • 01/12/2006 • 29:42

Tento film je ohromujícím svědectvím několika lidí, kteří pracují každý svým způsobem na dialogu v pravdě, aby se mohli setkat s tím druhým navzdory odlišnostem.

1. Saïd et Fatima OUJIBOU 

Saïd OUJIBOU je Maročan, Berber a křesťan. Pochází z muslimské rodiny, v současné době je evangelickým kazatelem. Z města Evry, v pařížském regionu, kde bydlí s manželkou Fatimou a jejich dvěma dětmi, vyjíždí do celé Francie, zvláště do citlivých předměstí, aby se zde dělil o svou životní zkušenost: setkání s Kristem!
Skrze četbu Bible Saïd pochopil, že je jeho život «proměněn skrze setkání s osobou Krista». Obrátil se a kromě něho se obrátil i jeho otec. Saïd Oujibou studoval teologii v Léognan, blízko Bordeaux ve Francii, v centru biblické formace v letniční církvi. Zde také potkal svou ženu Fatimu, alžírského původu.
Jeho víra, stejně jako jeho arabsko-muslimská kultura jej podněcovaly k tomu, jít k druhým a svědčit, že je možné být Maghrebanem a křesťanem: dvojí příslušnost je pro něj bohatstvím k tomu, aby mohl být «roznašečem pokoje» mezi komunitami!
Aby Saïd mohl předávat toto svědectví, vytvořil představení, které se jmenuje „Svoboda, rovnost, kuskus“. Několik ukázek z tohoto představení jednoho herce je použito v tomto filmu.

2. Na setkání s druhým: autobus židovsko-muslimského přátelství.

Odvážná iniciativa! Rabín Michel Serfaty z Ris Orangis ve Francii ve spolupráci s „Židovsko-muslimským přátelstvím“ zahájil v červnu 2005 okružní jízdy židovsko-muslimského přátelství. 5 týdnů projíždí mladí židé a muslimové ve společném autobuse více než 40-ti městy Francie, a to zejména problémovými předměstími!
Iniciativa, která se děje v kontextu nové vlny antisemitismu, která se zvedá ve Francii a už ani nešokuje! V říjnu 2003 se rabín před svým synem stává obětí antisemitského napadení. Členové jeho synagogy, zvláště mladí, jsou ve čtvrti, kde se nachází synagoga, pravidelně uráženi, peskováni, jsou obětmi plivání. Útočí na ně mladí, původem Maghrebané. Tato situace posiluje Michela Serfaty v jeho odhodlání navazovat ještě silnější vazby s Islámem!
Spolu s Farida Aït Kaci Belazouz, praktikující muslimkou alžírského původu, spolupracovnicí na tomto projektu, nám Michel Serfaty vysvětluje cíl těchto okružních cest přátelství: odvážit se a zahájit dialog mezi židy a muslimy, odmítnout a nechat spadnout známá klišé z obou stran, aby došlo k lepšímu vzájemnému poznání komunit židovských a muslimských, jejich způsobů života a jejich starostí.
NFG_06_12_CS

Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
www.netforgod.tv
moins

Langues :
Česky
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
Kirundi
Latviski
Malagasy
Nederlands
Português
русский (russian)
Slovenský
Polski
Mooré
Lingala
Lietuvių
Chaîne: Net For God

Kit d'animation

Intercession du mois

Tento měsíc vám nabízíme modlit se za to,

abychom měli odvahu k dialogu se všemi v pravdě.

Parole du mois

Slovo pro tento měsíc je ve skutcích apoštolů v kapitole 17, verše 16 až 34. Je to text, ve kterém se sv. Pavel obrací k Atéňanům před Aeropágem. Zde je jeden z veršů tohoto úryvku :

« Když jsem procházel vašimi posvátnými místy
a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: „Neznámému bohu“.
Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. »