Proud milosti Zlaté jubileum Katolické Charismatické Obnovy

Proud milosti Zlaté jubileum Katolické Charismatické Obnovy

266 vues • 01/10/2017 • 30:01

V červnu 2017 se při příležitosti slavnosti Letnic sešlo v Římě více než 50 000 osob ze 127 zemí, aby spolu oslavili zlaté jubileum Katolické Charizmatické Obnovy. Tento opravdový „proud milosti“, jak jej nazývá papež František, se zrodil ve Spojených Státech v roce 1967 a od té doby se rozlil do celého světa. „50. narozeniny jsou vhodnou chvílí pro to jít kupředu s větší silou.“ Tato slova papeže Františka nás vyzývají vidět ovoce křtu v Duchu Svatém a ptát se sami sebe, jak se nechat víc řídit tím, který je „Pánem a dárcem života“. (Krédo – Nicejské vyznání).

Tým Net for God byl v Římě přítomný na této události a mohl ji natočit a uskutečnit při té příležitosti mnoho rozhovorů. Ať je tento film příležitostí pro celou Mezinárodní Ekumenickou Fraternitu svěřit začínající rok Duchu Svatému a přijmout jeho dary a charizmata novým způsobem, abychom spolu mohli v jednotě našich Církví hlásat, že „Ježíš je Pán!“

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour plus d'informations : www.netforgod.tv
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
Pour nous aider : https://www.tipeee.com/net-for-god-fr
moins

Langues :
Česky
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Latviski
Lietuvių
Malagasy
Nederlands
Polski
Português
русский (russian)
Original sous-titré
Chaîne: Net For God

Regarder la bande-annonce

Kit d'animation

Intercession du mois

Díky, Pane, za charizmatickou obnovu, tento proud milosti v Církvi. Dej, abychom v plnosti přijali Svatého Ducha do našich životů s jeho dary a ovocem.

Jak nás vyzývá papež František, nauč nás „sdílet se se všemi o milost křtu v Duchu Svatém, bez přestání tě chválit, kráčet s křesťany z různých Církví v modlitbě a sloužit těm nejchudším a nemocným.“

Parole du mois

« Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.“ »

Ga 5, 22-25