Poza uprzedzeniami Stowarzyszenie Coexister

Poza uprzedzeniami Stowarzyszenie Coexister

32 vues • 21/11/2017 • 23:56

Dialog międzyreligijny nie jest dzisiaj tylko opcją, ale życiową koniecznością, aby zagwarantować wspólne życie w naszych społecznościach i walczyć przeciw przemocy i lękowi. Ale jak otworzyć się
na drugiego, będąc zakorzenionym w swojej wierze ? Jest to wyzwanie, na które pragnie odpowiedzieć stowarzyszenie Coexister, gromadząc młodych różnych religii i przekonań, którzy pragną dekonstrukcji uprzedzeń i nauczenia się drugiego, uznając różnicę jako bogactwo, a nie jako zagrożenie. Inicjatywa, która znajduje swoje źródło w deklaracji « Nostra Aetate » Soboru Watykańskiego II na temat religii niechrześcijańskich, której pięćdziesiatą rocznicę świętujemy tego roku.

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour plus d'informations : www.netforgod.tv
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
Pour nous aider : https://www.tipeee.com/net-for-god-fr
moins

Langues :
Polski
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Latviski
Lietuvių
Malagasy
Nederlands
Português
русский (russian)
Slovenský
Česky
Chaîne: Net For God

Regarder la bande-annonce

Kit d'animation

Intercession du mois

Módlmy się za wszystkich tych, którzy angażują się na rzecz dialogu międzyreligijnego i którzy szukają rozwiązań pozwalających przekroczyć panującą logikę strachu i konfliktu.
Niech Duch Święty tchnie na każdego z nas i obdarzy nas właściwym spojrzeniem na drugiego, niech pomoże nam przekraczać uprzedzenia i przyjmować inność.

Parole du mois

Słowo Boże na ten miesiąc znajduje się w Pierwszym Liście św. Jana, rozdział 4, werset 18:

W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk.