„Postavil jsem strážce“

„Postavil jsem strážce“

17 vues • 01/11/2013 • 30:11

V posledních měsících na celém světě, v Brazílii, v Egyptě, ve Franci i jinde vyšli mladí do ulic, aby oslovili politiky. Někteří bojují za zachování žebříčku hodnot, jiní ukazují na zneužívání a nespravedlnost zákonů, jiní požadují demokracii.

Tito mladí se angažují nenásilnou formou za spravedlnost a za pravdu. Jdou, bdí, sedí dnem i nocí, aby svědomí neusnulo, aby připomněli politikům jejich odpovědnost, aby připomněli lidstvu, jaké jsou jeho nezcizitelné základy. Nenechali nikoho lhostejným, ale vzbudili údiv, odpor nebo naopak naději a radost. I když mezi nimi není přímé spojení, můžeme vidět ve způsobu, kontextu a cílech společné kořeny a vzory v dějinách.

Všechna tato hnutí, která vznikla spontánně a šířící se sociálními sítěmi, nám kladou otázky. Vedou nás k tomu, abychom se zamysleli, abychom se formovali v rozlišování výzev Ducha Svatého, a abychom si zvolili být svým způsobem strážci.

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour plus d'informations : www.netforgod.tv
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
Pour nous aider : https://www.tipeee.com/net-for-god-fr
moins

Langues :
Česky
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Latviski
Lietuvių
Malagasy
Nederlands
Polski
Português
русский (russian)
Slovenský
Chaîne: Net For God

Regarder la bande-annonce

Kit d'animation

Intercession du mois

Tento měsíc se můžeme modlit za všechny mladé strážce na celém světě, kteří se angažují ve jménu spravedlnosti a pravdy, a kteří si volí nenásilí. Ať Duch Svatý dá každému z nás poznat jak svědčit a jak se zapojit do politiky a společnosti.

Parole du mois

Slovo na měsíc je z knihy Izajáš, kapitola 62, verš 6:

„Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce;
po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha.
Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu!“