“Pojď a následuj mě!” Zasvěcený život dnes

“Pojď a následuj mě!” Zasvěcený život dnes

309 vues • 01/05/2015 • 30:21

Od počátků křesťanství si muži a ženy volili závazek celibátu kvůli Kristu a evangeliu a žili v čistotě, chudobě a poslušnosti. Jako dar od Boha a zároveň odpověď na osobní povolání nabral zasvěcený život v průběhu staletí velmi rozdílné formy, ale nejčastěji zahrnuje tři základní prvky: zasvěcení, poslání a bratrský a komunitní život. V tomto filmu vás Net for God zve na setkání zasvěcených osob z různých komunit, církví a zemí, které odpověděly na stejné volání Krista, aby všechno opustily a následovaly ho.

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour plus d'informations : www.netforgod.tv
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
Pour nous aider : https://www.tipeee.com/net-for-god-fr
moins

Langues :
Česky
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Latviski
Lietuvių
Malagasy
Nederlands
Polski
Português
русский (russian)
Slovenský
Chaîne: Net For God

Regarder la bande-annonce

Kit d'animation

Intercession du mois

Duchu Svatý, vzdáváme ti díky za dar zasvěceného života a za všechny, kdo ve své Církvi odpověděli na povolání následovat Krista. Spolu s papežem Františkem tě prosíme: „Vdechni do nich blahoslavenství chudých, aby mohli kráčet po cestě tvého Království. Dej jim srdce útěchy, aby uměli utírat slzy těch nejmenších. Otiskni do nich moc svojí lásky, aby v nich zářilo Kristovo panování.“

Parole du mois

"Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším"

1. kapitoly listu Efezanům, verše 3a, 4, 5b a 6