Pasaulinis Krikščionių Forumas – Kartu sekti Kristumi

Pasaulinis Krikščionių Forumas – Kartu sekti Kristumi

551 vues • 05/07/2016 • 28:35

Ekumeninis dialogas susiformavo per kelis dešimtmečius pirmiausia tarp katalikų, ortodoksų, anglikonų ir po Reformos atsiradusių Bažnyčių. Tačiau šiandien Evangelinių ir Sekmininkiškų Bažnyčių, ypač pietinėse valstybėse, stulbinančiai spartus augimas į pasaulinį krikščionybės peizažą įneša ryškių pokyčių. Kad būtų atsiliepta į šiuos pokyčius 21-ame amžiuje buvo sukurtas Pasaulinis Krikščionių Forumas. Tai atvira erdvė, kur visi krikščionys, priklausantys senosioms Bažnyčioms arba naujesnėms, susitinka ir pasineria į patirtį, jog jų meilė Jėzui Kristui yra stipresnė už sienas, skiriančias jų institucijas. Ryškus vilties, kad regėsime vienybę tarp krikščionių, ženklas, atviras liudijimas visame pasaulyje.

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau de international prière « Net for God ».

FOI_16_06_LT

Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Lietuvių
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Latviski
Malagasy
Nederlands
Polski
Português
русский (russian)
Slovenský
Česky
Chaîne: Net For God

Regarder la bande-annonce

Kit d'animation

Intercession du mois

Viešpatie, meldžiame tave už Pasaulinį Krikščionių Forumą, ypač už jo darbą dėl mūsų persekiojamų brolių ir sesių. Padaryk, kad keliautumėm vienybės link šiame pasaulyje, kuris kenčia dėl susiskaldymų. Teatsiranda mūsų bažnyčiose ir krikščioniškose bendruomenėse vienybės skelbėjai, kurie liudydami savo artimą santykį su Kristumi, užmegztų ryšius ir nutiestų lyg kokį milžinišką tinklą per visą žemę. Išmokyk mus pranokti savo išankstinius nusistatymus, eiti kito link ir užmegzti dialogą su juo, kad ateitų tavo Karalystė. Leisk mums patikėti, kad kankiniai neišliejo kraujo be reikalo, kad jų paaukotas gyvenimas būtų vienybės sėkla.

Parole du mois

Šį mėnesį Dievo Žodis yra paimtas iš Apreiškimo Jonui (Apr 7, 9-10)

Paskui aš regėjau: štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir avinėlio akivaizdoje, apsisiautę baltais drabužiais, su palmių šakomis rankose. Jie šaukė skambiu balsu: “Išgelbėjimas – iš mūsų Dievo, sėdinčio soste, ir Avinėlio!”