Palaimintasis Frasatis

Palaimintasis Frasatis

3 k vues • 01/05/2016 • 28:28

Gimęs italų aukštuomenės šeimoje, žinomo laikraščio La Stampa direktoriaus sūnus, Pier Giorgio leidžia laiką šelpdamas stokojančius vargingiausiuose Turino kvartaluose. Vienu metu, fašizmui vis labiau įsitvirtinant Italijoje, jis įsitraukia ir į politiką bei kovoja už socialinį teisingumą.
Įsipareigojimams reikalingos energijos jis semiasi iš savo draugystės su Kristumi, intensyvaus maldos gyvenimo. Mėgstantis bendrauti, savo tikėjimu ir pomėgiais dalinasi su artimiausiais draugais. Sportiškas, įsimylėjęs kalnus, nedvejodamas jis kviečia savo draugus kilti « į aukštumas ».
Pier Giorgio Frasatis miršta 24 metų, užsikrėtęs sunkia liga vargšų šeimoje.
1990 gegužės 20 popiežius Jonas Paulius II jį paskelbia palaimintuoju, ir šį jaunuolį pavadina « 8 palaiminimų vyru ».
Jis pateikiamas pavyzdžiu jaunuoliams, besiruošiantiems Pasaulinėms Jaunimo Dienoms, kurios vyks Krokuvoje (Lenkijoje) 2016 liepą.


Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau de international prière « Net for God ».

FOI_16_05_LT

Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Lietuvių
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Latviski
Malagasy
Nederlands
Polski
Português
русский (russian)
Slovenský
Česky
Chaîne: Net For God

Regarder la bande-annonce

Kit d'animation

Intercession du mois

  • Melskimės, kad kiekvienas savo kasdienybėje pajustų pašaukimą gyventi šventume bei paragautų Palaiminimų dvasios.
  • Melskimės, kad kiekvienas jaustų atsakomybę atsiliepti į šių laikų iššūkius ir įsipareigotų prisidėti, kad pasaulis taptų teisingesnis ir labiau broliškas.
  • Melskimės už jaunuolius, kurie dalyvaus ateinančiose Pasaulio Jaunimo Dienose Krokuvoje liepos mėnesį. Tegul šis įvykis leidžia kiekvienam išgyventi gražią dvasinę patirtį.

Parole du mois

(Palaiminimai)

v.7«Palaiminti gailestingieji,

Jie susilauks gailestingumo.

v.3 Palaiminti dvasingieji vargdieniai,

Jų yra Dangaus karalystė.

v.6 Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisybės,

Jie bus pasotinti.»

Mato Evangelijos 5 skyriaus, v 7 , 3 ,6