Niech trwa braterska miłość

Niech trwa braterska miłość

428 vues • 01/10/2018 • 29:15

W jaki sposób pójść jeszcze dalej na drodze do jedności ? Jak pomóc w spotkaniu i wzajemnej miłości pomiędzy niezliczonymi członkami Kościołów chrześcijańskich, które wyrastają na całym świecie i często wcale się nie znają ?
Dzisiaj dialog ekumeniczny nie dotyczy tylko Kościołów nazywanych historycznymi, ale także tzw. „nowych Kościołów” : ewangelicznych, zielonoświątkowych i charyzmatycznych, a 2/3 chrześcijan pochodzi obecnie z „Krajów Globalnego Południa”. To w takim kontekście Globalne Forum Chrześcijańskie stało się w ciągu ostatnich dwudziestu lat wyjątkową przestrzenią, w której wszystkie tak różne Kościoły mogą wzajemnie poznawać się i ubogacać. Ostatnie duże spotkanie Globalnego Forum Chrześcijańskiego miało miejsce w Bogocie (Kolumbia), od 24 do 27 kwietnia 2018, a uczestniczyło w nim 250 odpowiedzialnych z różnych Kościołów, przybyłych z 55 krajów. I tam także byliśmy świadkami tego wspaniałego cudu jakim są: odkrywanie z zachwytem Bożego dzieła w Kościołach innych wyznań, głębokie dzielenie, jakość wsłuchania się w głos innych – wszystko to pozwoliło na przekroczenie uprzedzeń i przeżywanie rzeczywistej komunii.
Na początku kolejnego już roku działania Net for God, film ten jest okazją do radości z przebytej dotychczas drogi i do mocniejszego jeszcze przeżywania modlitwy Chrystusa « aby byli jedno, żeby świat uwierzył ». Owo jedyne w swoim rodzaju doświadczenie Globalnego Forum Chrześcijańskiego jest wezwaniem dla Kościołów na drodze do jedności. Dlatego ten film został zaprezentowany w swojej krótkiej, 15-minutowej wersji, w Rzymie, na plenarnym spotkaniu Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, 26 września br.Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour plus d'informations : www.netforgod.tv
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
Pour nous aider : https://www.tipeee.com/net-for-god-fr
moins

Langues :
Polski
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Lietuvių
Malagasy
Português
русский (russian)
Česky
Original sous-titré
Chaîne: Net For God

Regarder la bande-annonce

Kit d'animation

Intercession du mois

Duchu Święty, jednocz nas nadal poprzez naszą wspólną miłość do Jezusa Chrystusa, umacniaj nas we wspólnej wierze i pomóż nam być proroczymi świadkami dla cierpiącego świata. Pokaż nam jakie konkretne kroki możemy uczynić, aby wyjść na spotkanie innym Kościołom oraz daj światło różnym wyznaniom na kolejne etapy tej drogi ku jedności.

Parole du mois

« W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali! »

Rzymian 12, 10-12