Nebojte sa Ducha Svätého! otcom Ranierom Cantalamessom

Nebojte sa Ducha Svätého! otcom Ranierom Cantalamessom

310 vues • 01/12/2008 • 27:30

Jedine Duch Svätý nám može zjaviť živého a prítomného Krista!
Nebojte sa Ducha Svätého!
Otec Cantalamessa nám svedčí o Krste v Duchu Svätom, o zásahoch Ducha Svätého do jeho života!
Tento františkánský kapucín, teológ a historik sa zasvätil už niekoľko rokov hlásaniu o novom zoslaní Ducha Svätého (o nových Turíciach). Túto udalosť ohlasuje po celom svete s neobyčajným charizmaticko-ekumenickým presvedčením. Od roku 1980 je kazateľom Pápežského domu.
Je presvedčený o tom, že udalosť Turíc, ktorá sa udiala pred dvoma tisícmi rokov, žije vo svete dnes. V tomto filme nás Otec Raniero Canatalamessa pozýva, aby sme rozpoznali a zažili, oživujúci dych Ducha Svätého, ktorý sa zvlášť prejavuje v dôležitom hnutí obnovy. Toto duchovné prebudenie sa žije v kresťanských cirkvách od začiatku dvatsiateho storočia!

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière "Net for God" .

Pour plus d'informations : https://www.netforgod.tv
Facebook: @INTERNATIONAL.ECUMENICAL.FRATERNITY
Instagram: @net_for_god
Twitter: @NetforGod
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
Pour nous aider : https://www.tipeee.com/net-for-god-fr
moins

Langues :
Slovenský
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Latviski
Lietuvių
Malagasy
Nederlands
Polski
Português
русский (russian)
Česky
Chaîne: Net For God