Nebijokite Šventosios Dvasios Tėvu Raniero Cantalamessa

Nebijokite Šventosios Dvasios Tėvu Raniero Cantalamessa

654 vues • 01/12/2008 • 29:28

Tik Šventoji Dvasia gali atskleisti gyvą ir čia esantį Kristų!
Nebijokite Šventosios Dvasios!
Šiuo paraginimu į mus kreipiasi tėvas Raniero Cantalamessa, liudydamas asmeninę Dvasios krikšto patirtį, Šventosios Dvasios įsiveržimo į jo gyvenimą!
Šis pranciškonas-kapucinas, teologas ir istorikas, jau keletą metų pasišvenčia naujųjų Sekminių skelbimui visame pasaulyje, ypatingą dėmesį skirdamas charizminiam ir ekumeniniam aspektams! Nuo 1980-ųjų jis taip pat yra Popiežiaus rūmų pamokslininkas.
Įsitikinęs, kad prieš 2000 metų įvykusios Sekminės toliau išgyvenamos šiandienos pasaulyje, tėvas Raniero Cantalamessa kviečia mus atpažinti gaivinantį Šventosios Dvasios dvelkimą ir juo gyventi. Jis ypatingai regimas šiame reikšmingame charizminio Atsinaujinimo judėjime – krikščionių bažnyčių dvasiniame atgimime, kuris prasidėjo XX a. pradžioje.

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière "Net for God" .

Pour plus d'informations : https://www.netforgod.tv
Facebook: @INTERNATIONAL.ECUMENICAL.FRATERNITY
Instagram: @net_for_god
Twitter: @NetforGod
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
Pour nous aider : https://www.tipeee.com/net-for-god-fr
moins

Langues :
Lietuvių
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Latviski
Malagasy
Nederlands
Polski
Português
русский (russian)
Slovenský
Česky
Chaîne: Net For God

Kit d'animation

Intercession du mois

Šį mėnesį mes siūlome jums melstis kad mūsų Bažnyčios pažintų ir giliau suvoktų Dvasios Krikštą.

Tokiu būdu jos augs vienybėje.

Parole du mois

Šio mėnesio žodis yra Apaštalų darbų knygoje, 1 skyriuje, 8 eilutėje – tai Jėzaus pažadas mokiniams prieš iškeliaujant:

„Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia,

jūs gausite jos galybės.“