Męczennicy w imię braterstwa Buta – Burundi

Męczennicy w imię braterstwa Buta – Burundi

110 vues • 01/05/2008 • 28:20

Ten film jest świadectwem o tym, jak czterdziestu młodych seminarzystów z Buta – miejscowości na południu Burundi – wczesnym rankiem 30 kwietnia 1997r. oddało życie pod ciosami ślepej przemocy! Ci młodzi woleli umrzeć pozostając razem niż okazać posłuszeństwo nieprzyjacielowi, który nakazywał im rozdzielenie się i ustawienie w rzędach według przynależności do plemienia Hutu lub Tutsi. Ci, którzy przeżyli świadczą, że słyszeli z ust wielu spośród umierających tą samą modlitwę: „Przebacz im, Panie, bo nie wiedzą, co czynią”.

Płacąc swym życiem, pokazali oni, że braterstwo między plemionami jest możliwe. Jest to zaczyn prawdziwej nadziei dla tego kraju umęczonego przez wojnę domową trwającą od ponad 15 lat. W wyniku krwawych starć śmierć poniosły już setki tysięcy ludzi.
Wybierając solidarność w miejsce przemocy i nienawiści, wybrali wierność ideałowi braterstwa, które w czasie wielu miesięcy budowali przez dialog i modlitwę; była to praca podjęta wraz z ojcem Zachariaszem Bukuru, ówczesnym rektorem seminarium w Buta.

Ci młodzi męczennicy wyznaczają nam drogę prowadzącą do prawdziwego pokoju, jedyne wyjście w obliczu przemocy i nienawiści: PRZEBACZENIE.

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière "Net for God" .

Pour plus d'informations : https://www.netforgod.tv
Facebook: @INTERNATIONAL.ECUMENICAL.FRATERNITY
Instagram: @net_for_god
Twitter: @NetforGod
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
Pour nous aider : https://www.tipeee.com/net-for-god-fr
moins

Langues :
Polski
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
Español
Chaîne: Net For God

Kit d'animation

Intercession du mois

W tym miesiącu módlmy się

za pokój w Burundi
i wszystkich krajach regionu Wielkich Jezior.

Parole du mois

Znajduje się ono w Liście do Efezjan, rozdział 2, wersety 13 i 14:

„Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko
staliście się bliscy przez krew Chrystusa.
On bowiem jest naszym pokojem.
On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością,
bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość”.