Malonės srovė: Katalikų charizminio atsinaujinimo auksinis jubiliejus

Malonės srovė: Katalikų charizminio atsinaujinimo auksinis jubiliejus

180 vues • 01/10/2017 • 30:01

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour plus d'informations : www.netforgod.tv
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
Pour nous aider : https://www.tipeee.com/net-for-god-fr
moins

Langues :
Lietuvių
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Latviski
Malagasy
Nederlands
Polski
Português
русский (russian)
Česky
Original sous-titré
Chaîne: Net For God

Regarder la bande-annonce

Kit d'animation

Intercession du mois

Viešpatie, ačiū Tau už charizminį atsinaujinimą, šią malonės srovę Bažnyčioje. Padėk mums priimti Šventąją Dvasią visoje pilnatvėje savo gyvenime, su Jos dovanomis ir vaisiais. Kaip mus kviečia popiežius Pranciškus, išmokyk mus „su visais dalintis krikšto Šventojoje Dvasioje malone, Tave nuolatos šlovinti, žengti drauge maldoje su krikščionimis iš skirtingų Bažnyčių ir tarnauti labiausiai vargstantiems bei ligoniams.“

Parole du mois

Iš Pauliaus laiško Galatams (Gal 5, 22-25):

“Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais. Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią.”