Malé začiatky Komunity Chemin Neuf

Malé začiatky Komunity Chemin Neuf

133 vues • 26/01/2016 • 28:46

Dnes vás NFG pozýva, aby ste objavili Komunitu Chemin Neuf, medzinárodnú katolícku komunitu s povolaním k ekumenizmu. Dnes, v roku 2013, je Komunita Chemin Neuf v 27 krajinách, na piatich kontinentoch a má 1800 členov: manželské páry, osoby zasvätené do celibátu, mužov a ženy všetkých kresťanských vyznaní. Zapálení pre jednotu sa modlia a pracujú v sile Ducha svätého, aby ohlasovali „nevýslovné bohatstvo Kristovo“ všetkým ľuďom. Prostredníctvom najrôznejších misií tisíce mladých, manželských párov a rodín videlo, ako Kristus zmenil ich životy!

V čom má pôvod tento zázrak malej Komunity Chemin Neuf?
To, že dnes 1800 členov Komunity Chemin Neuf spoločne zdieľa spoločne komunitný život, je spôsobené tým, že sa ich povolanie opiera o skúsenosť krstu v Duchu Svätom, ktorú prežili v roku 1972 dvaja mladí francúzski jezuiti, Laurent Fabre a Bertrand Lepesant. Za pomoci troch Američanov – jedného jezuitu a dvoch episkopálnych kresťanov z charizmatickej obnovy – prežili neďaleko Lyonu vo Francúzsku nové Turíce a boli zaplavení láskou Boha Otca.

Po návrate do Lyonu sa delia so svojou skúsenosťou a dávajú podnet na vznik charizmatického modlitebného zhromaždenia: konverzie, uzdravenia, znamenia a zázraky, skupina stále rastie. Ale stačí stretávať sa raz za týždeň? Sedem z nich sa rozhodne žiť v komunite a deliť sa o všetko: to je začiatok Komunity Chemin Neuf, v dome č. 49 na ulici Montée du Chemin Neuf v Lyone, na kopci Fourviere, na pôde pripravenej milosťou krvi mučeníkov, ako bola svätá Blandina, svätý Potin, svätý Irenej a mnohí ďalší...

V priebehu rokov pod vedením Ducha svätého, v bratskom spoločenstve a prostredníctvom používania mnohých chariziem, sa komunita budovala a prežila veľký rozkvet.

V tomto filme nám otec Laurent Fabre, zakladateľ a zodpovedný Komunity a sestra Jacqueline Coutellier, jedna zo siedmich osôb, ktoré stáli pri zrode Komunity, pomôžu objaviť toto nádherné dielo Ducha Svätého.

This film is made by the Chemin Neuf Community for the International Ecumenical Fraternity, 'Net for God'.

For more information: www.netforgod.tv
To contact us: netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Slovenský
Chaîne: Net For God