Malé začátky Komunity Chemin Neuf

Malé začátky Komunity Chemin Neuf

109 vues • 25/01/2016 • 28:46

Dnes vás NFG zve, abyste objevili Komunitu Chemin Neuf, mezinárodní katolickou komunitu s povoláním k ekumenismu. Dnes, v roce 2013, je Komunita Chemin Neuf přítomna ve 28 zemích, na pěti kontinentech a čítá 1800 členů: manželské páry, osoby zasvěcené do celibátu, muže a ženy všech křesťanských vyznání. Zapáleni pro jednotu se modlí a pracují v síle Ducha svatého, aby ohlašovali „nevýslovné bohatství Kristovo“ všem lidem. Prostřednictvím nejrůznějších misií tisíce mladých, manželských párů a rodin vidělo, jak Kristus změnil jejich životy!

V čem má původ tento zázrak malé Komunity Chemin Neuf?
To, že dnes 1800 členů Komunity Chemin Neuf společně sdílí společně komunitní život, je způsobeno tím, že se jejich povolání opírá o zkušenost křtu v Duchu Svatém, kterou prožili v roce 1972 dva mladí francouzští jezuité, Laurent Fabre a Bertrand Lepesant.. Za pomoci
tří Američanů – jednoho jezuity a dvou episkopálních křesťanů z charismatické obnovy – prožili nedaleko Lyonu ve Francii nové Letnice a byli zaplaveni láskou Boha Otce.

Po návratu do Lyonu se dělí se svojí zkušenosti a dávají podnět ke vzniku charismatického modlitebního shromáždění: konverze, uzdravení, znamení a zázraky, skupina stále roste.
Ale opravdu stačí setkávat se jednou za týden? Sedm z nich se rozhodne žít v komunitě a dělit se o všechno: to je začátek Komunity Chemin Neuf, v domě č. 49 na ulici Montée du Chemin Neuf v Lyonu, na kopci Fourviere, na půdě již připravené milostí krve mučedníků, jako byla svatá Blandina, svatý Potin, svatý Irenej a mnozí další...
V průběhu let pod vedením Ducha svatého, v bratrském společenství a prostřednictvím užívání mnoha charismat, se komunita budovala a prožila velký rozkvět.

V tomto filmu nám otec Laurent Fabre, zakladatel a odpovědný Komunity a sestra Jacqueline Coutellier, jedna ze sedmi osob, které stály u zrodu Komunity, pomohou objevit toto nádherné dílo Ducha Svatého!

This film is made by the Chemin Neuf Community for the International Ecumenical Fraternity, 'Net for God'.

For more information: www.netforgod.tv
To contact us: netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Česky
Chaîne: Net For God