Love Bridge (Polski – Polonais)

Love Bridge (Polski – Polonais)

48 vues • 03/07/2017 • 29:54

Wyspa Mauritius znajdująca sie na Oceanie Indyjskim, znana jest na całym świecie jako wymarzony cel turystyczny. Za rajskim pięknem plaż kryje się jednak rzeczywistość stale powiększającego sie ubóstwa i bardzo silnej nierówności społecznej.

« Love Bridge » staje od 2012 roku wobec takich wyzwań jak wsparcie i pomoc rodzinom żyjącym w skrajnej biedzie, poprawa ich jakości życia i stopniowy wzrost ich niezależności.
Dzieje się to poprzez „budowanie mostów” miedzy bogatymi a biednymi. Ma to pomóc przywrócić godność i nadzieję oraz zapewnić przyszłość najbardziej potrzebującym. Projekt polega na nawiazaniu relacji miedzy rodzinami posiadajacymi srodki wsparcia różnego rodzaju, a tymi, które takiego wsparcia potrzebują. „Love Bridge” kładzie nacisk na wzajemność w tych relacjach: w ubogacaniu się, solidarności i przyjaźni.

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Polski
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Latviski
Lietuvių
Malagasy
Nederlands
Português
русский (russian)
Česky
Chaîne: Net For God

Regarder la bande-annonce

Kit d'animation

Intercession du mois

Panie, powierzamy Ci wszystkie te osoby, z NGO, które jak Love Bridge angażują się, aby cofnąć biedę, aby zwrócić człowiekowi godność. Niech Twój Duch Święty da im środki i niezbędne siły, aby dobrze poprowadzić tę codzienną walkę. Daj nam, daj naszym rządom czułe i współczujące serce na biedę i cierpienia, które nas otaczają, szczególnie wobec najbardziej potrzebujących na naszej ziemi. Daj nam Twoje oczy, aby lepiej widzieć, Twoje serce, aby lepiej kochać i Twoje ręce, aby jeszcze bardziej dzielić się.

Parole du mois

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

J 13, 34-35