Love Bridge (Ceski)

Love Bridge (Ceski)

33 vues • 03/07/2017 • 30:41

V listopadu vás Net for God zavede na ostrov Mauricius v Tichém oceáně. Je to země, kde se setkává mnoho různých kultur, je známá po celém světě jako mimořádná turistická destinace. Ale za prvním rajským dojmem se ukrývá obrovská chudoba a veliká nerovnost mezi populací. Jako odpověď na tuto výzvu vznikl v roce 2012 projekt “Love Bridge”.
Hlavním cílem Love Bridge je podpora a pomoc rodinám, které žijí pod hranicí chudoby, aby mohly zlepšit kvalitu svého života a postupně se stat samostatnými. K tomu využívá Love Bridge pomoci dobrovolnických rodin, které mají možnosti, jak zranitelné rodiny různými způsoby podporovat. Důraz je kladenna vzájemné obohacování, solidaritu a přátelství. Nejdůležitější je vztah. Love Bridge chce vytvářet mosty mezi bohatými a chudými, a navrátit tak důstojnost, budoucnost a naději těm nejchudším. Dlouhodobě usiluje o vytvoření solidárního národa.

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau de international prière « Net for God ».

NFG_CS_15_11

contact : netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Česky
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Latviski
Lietuvių
Malagasy
Nederlands
Polski
Português
русский (russian)
Chaîne: Net For God

Regarder la bande-annonce

Kit d'animation

Intercession du mois

Pane, svěřujeme ti všechny tyto lidi, všechny nevládní organizace, které se podobně jako Most Lásky snaží zahnat chudobu na ústup, chtějí vrátit člověku jeho důstojnost. Ať jim dá Duch svatý prostředky a síly, nutné k tomuto každodennímu boji. Dej každému z nás i našim vládám jemné a citlivé srdce pro chudobu a utrpení, které nás obklopuje, obzvlášť k těm nejchudším na naší zemí. Dej nám své oči, ať lépe vidíme, dej nám své srdce, ať lépe milujeme, a své ruce, ať se více dělíme.

Parole du mois

“Ježíš řekl svým učedníkům: Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.”

Janova , 13. kapitola, verše 34-35