„Lai visi būtu viens” – Otkombas abatija

„Lai visi būtu viens” – Otkombas abatija

77 vues • 19/01/2016 • 30:37

Šodien Net for God mūs aizved uz Otkombas abatiju, kas šajā skaistajā vietā – Savojā, Francijas dienvidaustrumos – pastāv jau vairāk nekā astoņus gadsimtus, kas mums atklāj Dieva roku darba skaistumu. Abatiju 1137. gadā pie Buržē ezera uzcēla cisterciešu mūki. 1922. gadā cisterciešus nomainīja benediktīniešu mūki, kas savukārt 1992. gadā abatiju uzticēja kopienai Chemin Neuf.

Šī abatija joprojām kalpo kā vieta klusumam un lūgšanām, katru gadu uzņemot tūkstošiem cilvēku no dažādām valstīm un kristīgajām konfesijām. Festivāli un rekolekcijas jauniešiem, Kānas sesijas pāriem un ģimenēm, ekumeniskas tikšanās seko viena otrai cauru gadu: ir tik daudz iespēju visiem cilvēkiem atklāt Jēzus Kristus pestīšanas spēku!

Visa gada garumā abatijā darbojas arī Starptautiskais izglītošanās centrs, kas ik gadu uzņem jauniešus no pieciem kontinentiem un no dažādām Baznīcām; viņi piedalās trīs līdz deviņu mēnešu bibliskas, teoloģiskas un kopienas dzīves izglītošanās ciklos, kas ir ekskluzīva iespēja ikvienam no viņiem piedzīvot personīgu satikšanos ar Kristu, ļaut Viņam sevi pārveidot, lai pēc tam dotos misijā, kalpojot Baznīcai un pasaulei.

Šajā filmā daudzi jaunieši liecina par Otkombā piedzīvoto: savrup pavadītais laiks, ko piepilda ikdienas personīgā lūgšana, klausīšanās Dieva Vārdā un brālīgā dzīve palīdz personīgi satikt augšāmcēlušos Kristu, un šī nozīmīgā pieredze pārveido visu dzīvi, dziedina, atjauno, dod mieru un dziļu prieku.

Gadu gaitā Otkomba ir kļuvusi par mācekļu skolu, par vienotības vietu, kur, pateicoties Kristus mīlestības spēkam, piedošana kļūst iespējama, un starp valstīm un Baznīcām esošās barjeras krīt.

This film is made by the Chemin Neuf Community for the International Ecumenical Fraternity, 'Net for God'.

For more information: www.netforgod.tv
To contact us: netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Latviski
Chaîne: Net For God