Lai jūsu vidū turpina būt savstarpēja mīlestība

Lai jūsu vidū turpina būt savstarpēja mīlestība

24 vues • 06/12/2018 • 29:15

Kā virzīties uz priekšu vienotībā ? Kā satikties un ar brālīgu mīlestību mīlēt neskaitāmās kristiešu Baznīcas, kas uzplaukst visā pasaulē, un bieži citas citu ignorē ? Šajā kontekstā Pasaules Kristiešu forums pēdējās divās desmitgadēs ir kļuvis par ļoti īpašu notikumu, kurā visas šīs dažādās Baznīcas var mācīties kā iepazīt viena otru un kā bagātināt viena otru. Pēdējā lielā Pasaules Kristiešu foruma tikšanās notika no 2018. gada 24. līdz 27. aprīlim Kolumbijas galvaspilsētā Bogotā, piedaloties 250 Baznīcu vadītājiem, kuri bija ieradušies no 55 valstīm. Un tur atkal notika brīnums : apbrīnas pilni Dieva darba atklājumi citās kristīgajās konfesijās, sarunu un dalīšanās dziļums, ieklausīšanās kvalitāte, kas mums atļāva pārkāpt pāri aizspriedumiem un izdzīvot patiesu vienotību.

Uzsākot „Net for God” 2018. / 2019. gada sezonu, šī filma ir iespēja no jauna būt līksmes pilniem par kopā veikto ceļu, un dziļāk izdzīvot Kristus lūgšanu « lai viņi ir viens, lai pasaule ticētu ». Īpašā Pasaules Kristiešu foruma pieredze Baznīcām uzdod jautājumus par vienotības ceļiem. Tā šī filma, tās īsajā, 15 minūšu garajā versijā, tika prezentēta Pontifikālās Kristiešu vienotības veicināšanas padomes tikšanās laikā, Romā, 2018. gada 26. septembrī.

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour plus d'informations : www.netforgod.tv
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
Pour nous aider : https://www.tipeee.com/net-for-god-fr
moins

Langues :
Latviski
Chaîne: Net For God