Kukli Chemin Neuf Bendruomenės pradžia

Kukli Chemin Neuf Bendruomenės pradžia

315 vues • 01/06/2013 • 28:46

Šiandien Net for God kviečia susipažinti su Chemin Neuf Bendruomenės įkūrimo malone. Tai yra tarptautinė, katalikiška bendruomenė, turinti ekumeninį pašaukimą. Šiuo metu bendruomenė pasklidusi penkiuose žemynuose ir gyvuoja 27-iose šalyse vienydama 1800 narių: sutuoktinių, pašvęstųjų viengungių, visų krikščioniškų konfesijų vyrų bei moterų. Degdami vienybės troškimu jie meldžiasi ir deda visas pastangas, kad Šv. Dvasios raginami skelbtų kiekvienam žmogui apie Kristų kaip apie „neįkainojamą lobį“. Dalyvaudami įvairiose misijose tūkstančiai jaunų žmonių, sutuoktinių ir šeimų patyrė, kad Kristus perkeičia jų gyvenimus.

Nuo ko prasidėjo šitas mažos Chemin Neuf bendruomenės stebuklas?
Tai, kad šiandien 1800 narių gyvena šį bendruomeninį gyvenimą sekdami Kristų, tai tik dėl to, kad jų pašaukimas remiasi Krikšto Šv.Dvasioje patirtimi – jį išgyveno 1972 m. du jauni prancūzai jėzuitai Laurent Fabre et Bertrand Lepesant. Iš tiesų, padedami trijų amerikiečių, vieno jauno jėzuito ir dviejų jaunuolių iš episkopalinės metodistų Bažnyčios Charizmatinio atsinaujinimo, jie visi tuo metu gyveno netoli Lijono Prancūzijoje, patiria šias naująsias Sekmines: jie panardinami į Dievo Tėvo meilę.

Grįžę į Lijoną jie papasakoja savo patyrimą ir suburia charizmatinės maldos grupę: vyksta atsivertimai, išgydymai, stebuklai ir ženklai, o maldos grupė nesiliauja didėjusi. Tačiau, ar užtenka susitikti tik kartą per savaitę? Tuomet jų tarpe atsiranda septynetas pasiryžusių gyventi bendruomenėje ir visa turėti bendra lygiai taip, kaip Apaštalų darbų laikais. Taip Lijone, adresu Montée du Chemin Neuf 49 atsiranda Chemin Neuf bendruomenė. Namas stovi ant Fourvière kalvos. Ši žemė jau aplaistyta kankinių krauju – Šv. Blandinės, Šv.Potino, Šv. Ireniejaus ir daugelio kitų…

Bėgant metams, vedama Šv. Dvasios, gyvendama broliškoje bendrystėje ir panaudodama daug charizmų (dovanų) Bendruomenė kuriasi ir plačiai paplinta.

Šiame filme Tėvas Laurent Fabre, Bendruomenės įkūrėjas ir atsakingasis ir Sesuo Jacqueline Coutellier, viena iš to septyneto, kuris pradėjo kartu gyventi bendruomenėje, mus įvesdina į šį nuostabų Šv. Dvasios veikimą!

This film is made by the Chemin Neuf Community for the International Ecumenical Fraternity, 'Net for God'.

For more information: www.netforgod.tv
To contact us: netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Lietuvių
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Malagasy
Nederlands
русский (russian)
Kirundi
Chaîne: Net For God

Kit d'animation

Intercession du mois

Visi Chemin Neuf Bendruomenės nariai kasdien meldžiasi už krikščionių tarpusavio vienybę mūsų pasaulyje. Kviečiame ir jus šį mėnesį įsijungti į šią maldą, sukurtą Bendruomenės narių pagal vienybės pranašo Tėvo Paul Couturier maldą:

„Viešpatie Jėzau, Tu meldeisi, kad visi būtų viena,

Meldžiame už krikščionių vienybę,

Tokią, kokios trokšti tu, pasitelkiant tokias priemones, kokių nori tu.

Tegul Tavo Dvasia leidžia pajusti mūsų susiskaldymo kančią, pamatyti mūsų nuodėmę

ir tikėti net ir tuomet, kai nebėra jokios vilties. Amen.“


Parole du mois

Šio mėnesio Žodis yra ši Jėzaus malda, kuria jis kreipėsi į savo Tėvą prieš mirdamas:

„Tėve, tegul visi bus viena, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi Mane siuntęs.“

Jn 17, 21