Křesťanské světové fórum. Společně následovat Krista

Křesťanské světové fórum. Společně následovat Krista

64 vues • 05/07/2016 • 28:35

Ekumenický dialog je budován už po několik desetiletí, především mezi církví katolickou, pravoslavnou, anglikánskou a církvemi, pocházejícími z reformy. Ale dnešní prudký nárůst evangelikálních a letničních církví, obzvlášť v zemích jižní polokoule, přináší významné změny pro světové křesťanství. Na začátku 21. století vzniklo Křesťanské světové fórum, aby na tyto změny odpovědělo. Jedná se o otevřený prostor, kde se setkávají všichni křesťané, vycházející ze starých církví i z těch nedávno vzniklých, a zažívají zkušenost, že jejich láska pro Ježíše Krista je silnější než zdi, které oddělují jejich instituce. Je to znamení silné naděje pro viditelnou jednotu křesťanů, které vydává společné svědectví světu.
moins

Langues :
Česky
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Latviski
Lietuvių
Malagasy
Nederlands
Polski
Português
русский (russian)
Slovenský
Chaîne: Net For God

Regarder la bande-annonce

Kit d'animation

Intercession du mois

Pane, prosíme tě za Křesťanské světové forum, zvláště za jeho práci pro naše pronásledované bratry a sestry. Dej, ať pokračujeme na cestě k jednotě, v tomto světě, který trpí rozdělením. Dej se poznat v naších církvích a křesťanských komunitách tvůrcům jednoty, kteří svým svědectvím o jedinečném vztahu s Kristem vytvářejí vazby a formují obrovské sítě napříč zemí. Uč nás opouštět naše předsudky, jít k druhému a hledat způsob, jak s ním mluvit; ať přijde tvé království! Dej nám, ať věříme, že mučedníci neprolili svou krev nadarmo, že jejich oběť bude semenem jednoty.

Parole du mois

Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem:

“Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi.”

Boží Slovo na tento měsíc je ze Zjevení svatého Jana, 7. kapitola, verše 9 a 10