Komunita Chemin Neuf v Kinshase

Komunita Chemin Neuf v Kinshase

35 vues • 31/05/2016 • 33:46

Sme v hlavnom meste Demokratickej republiky Kongo, v Kinshase, v meste, ktoré má 8 až 10 mil. obyvateľov. Po 30 rokoch diktátorskej moci prezidenta Mobutu a po 10. rokoch občianskej vojny sa tu žije zo dňa na deň, každý deň bojujú o prežitie.
Tento mesiac sa s Net for God dostaneme do Kinshasy na kruhové námestie N’Gaba v Makale kde sa stretneme s deťmi, ktoré žijú na ulici, zavrhnuté svojimi rodinami.
Misiou Komunity Chemin Neuf v Kinshase je boj proti biede, boj za navrátenie detí do ich rodín.
V štvrti Rignini časť Lemba, zhromažďuje Komunita mužov a ženy, kňazov, ľudí zasvätených do celibátu a rodiny.
Tí všetci sa rozhodli pre službu v cirkvi, pre nasledovanie Krista pokorného a tichého.

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau de international prière « Net for God ».

Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Slovenský
Chaîne: Net For God