Kenoze je jediná cesta

Kenoze je jediná cesta

123 vues • 01/02/2007 • 35:17

Během roku 2005-2006 nás při realizaci filmů vedl Duch svatý výjimečným způsobem. Síla svědectví a oslovující záběry nás vedly jasným směrem, který vyjadřuje hymnus v listu Filipským (kap.2, verše 6-11), cesta KENOZE (zřeknutí se sebe sama), kterou prošel Kristus.

Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí, v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži! Na cestě kenoze nás Kristus zve, abychom sestoupili a následovali ho při setkání s druhým člověkem, zejména s tím nejslabším.

Toto video nás znovu provede minulými filmy, abychom lépe pochopili poselství Ducha svatého:
- Oběť bratra Rogera, říjen 2005 - Světla ve tmě, únor 2006 - Děti ze Stung Mean Chey, březen 2006 - Co je bláznivé v očích světa, Therese Ehouzou, prosinec 2005 - Přítel chudých, Jean Vanier a Archa, květen 2006 - Kdo hledá, nalézá, červen 2006

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau de international prière « Net for God ».

Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Česky
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
Latviski
Lietuvių
Malagasy
Mooré
Lingala
Português
Kirundi
Chaîne: Net For God

Kit d'animation

Intercession du mois

Tento měsíc vám nabízíme, abyste se přimlouvali za každého z nás,

abychom měli odvahu
odpovědět na povolání Krista
a setkávat se s lidmi,
zejména s těmi nejslabšími.

Parole du mois

Slovo na měsíc je v listu Filipským, kapitola 2, verše 6 až 11:

´Způsobem bytí byl roven Bohu,
a přece na své rovnosti nelpěl,
nýbrž sám sebe zmařil,
vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.
A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.
Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno.´