Kenozė arba nieko

Kenozė arba nieko

309 vues • 01/02/2007 • 35:17

2005-2006 metais, ruošiant Net for God filmukus, mums nuostabiai vadovavo Šventoji Dvasia. Liudijimų jėga ir vaizdų grožis mus labai tiksliai nukreipė į tai, kas apreikšta himne iš laiško filipiečiams (2, 6-11) – į Kristaus išgyventą KENOZĖS kelią.


Jis, turėdamas dievišką prigimtį, nusižemino, tapo žmogumi, paklusdamas iki kryžiaus mirties. Ir Dievas jį prikėlė iš numirusių! Šiame kenozės kelyje Kristus kiekviena iš mūsų kviečia nusižeminti, sekti paskui jį einant pasitikti kitų žmonių, ypač pačių mažiausiųjų.

2005-2006 metais, ruošiant Net for God filmukus, mums nuostabiai vadovavo Šventoji Dvasia. Liudijimų jėga ir vaizdų grožis mus labai tiksliai nukreipė į tai, kas apreikšta himne iš laiško filipiečiams (2, 6-11) – į Kristaus išgyventą KENOZĖS kelią.

Šis filmukas mums primins ano filmo ištraukas, idant mes geriau suprastume žinią, kurią mums nori perteikti Šventoji Dvasia :

- Brolio Roger auka, 2005 spalis
- Šviesuliai nakty, 2006 vasaris
- Stung Mean Chey vaikai, 2006 kovas
- Tai, kas pasauliui kvaila, 2005 gruodis
- Vargšų draugas, Jean’o Vanier Arka, 2006 gegužis

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau de international prière « Net for God ».

Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Lietuvių
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
Latviski
Malagasy
Česky
Mooré
Lingala
Português
Kirundi
Chaîne: Net For God

Kit d'animation

Intercession du mois

Šį mėnesį mes siūlome melstis už tai, kad

kiekvienas iš mūsų,
turėtų ryžto atsiliepti į Kristaus kvietimą
eiti link kitų žmonių, ir ypač link pačių mažiausiųjų.

Parole du mois

Dievo žodis šiam mėnesiui paimtas iš laiško Filipiečiams 2 skyriaus, 6 - 11 eilučių:

‘Jis, turėdamas Dievo pavidalą,
nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu,
bet apiplėšė pats save,
priimdamas tarno pavidalą,
ir tapdamas panašus į žmones.
Jis ir išore tapo kaip visi žmonės;
jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties,
iki kryžiaus mirties.
Todėl ir Dievas jį išaukštino
ir padovanojojam vardą, kilniausią iš visų vardų.’