Jēzus – Miera ceļš Žans Vanjē Svētajā zemē

Jēzus – Miera ceļš Žans Vanjē Svētajā zemē

152 vues • 20/06/2017 • 32:25

Mūsu aicinājums Net for God brālībā ir atvērt miera un izlīguma ceļus mūsu baznīcās un pasaulē. Tomēr vislabākais ir šo ceļu izdzīvot vispirms mūsos pašos. Šodien Šķirsta kopienas dibinātājs Žans Vanjē mūs aicina iet pa šo iekšējā miera un brīvības ceļu.
Tā Žans Vanjē Jēzus zemē mums komentē Svētā Jāņa Evanģēlija 12.nodaļu par Jēzus ieiešanu Jeruzalemē, to darot savas pieredzes gaismā, ko viņš guvis vairāk nekā 40 gadus Šķirsta kopienā dzīvojot kopā ar vīriešiem un sievietēm ar īpašām vajadzībām. Viņš mums palīdz saprast, ka Jēzus ar savu nāvi un augšāmcelšanos mums dāvā pārveidošanos. Tas ir Viņš – Miera princis – kurš mūs aicina nokāpt mūsu sirds dziļumos, lai mūs atbrīvotu no tumsas, no mūsu bailēm, no mūsu iekšējiem ievainojumiem, lai mēs spētu pieņemt jebkuru cilvēcisku būtni līdz pat mūsu ienaidniekiem.

Kad Jēzus uzmodin savu mirušo draugu Lācaru, kad Marija slaka Jēzus kājas ar smaržīgu nardu eļļu, kad jūdu līderi izlemj Jēzu nogalināt, Jēzus iejāj Jeruzalemē maza ēzelīša mugurā. Viņš pasludinās savu tuvojošos nāvi. Atbildot grieķiem, kuri Viņu redzēt, Jēzus saka:
„Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens; bet, ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Kas savu dzīvību tur mīļu, tam tā zūd, bet, kas savu dzīvību šinī pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvībai. Ja kāds Man grib kalpot, tad lai viņš seko Man, jo, kur Es esmu, tur būs arī Mans kalps; un, ja kāds Man kalpos, to Mans Tēvs cels godā.” (Jāņa 12, 24-26).

Jēzus runā par savu nāvi, bet vienlaikus Viņš runā arī par katru no mums. Šajā filmā Žans Vanjē skaidro šos Jēzus vārdus, rādot, ka tas ir ceļš, kurš var šķist sāpīgs. Strādāt miera labā nozīmē akceptēt „zaudējuma garīgumu”, kas mums palīdz augt pazemībā, mīlestībā un atvērtībā, lai kļūtu par miera vēstnešiem. Mēs esam aicināti atteikties, nomirt mūsu egoismam, mūsu aizspriedumiem, mūsu alkām un ļoti cilvēciskajām vajadzībām, lai nestu daudz augļu, dzīvojot saskaņā ar Dieva Garu.

Žans Vanjē norāda četrus šī ceļa punktus:
1. Zaudējuma garīgums
2. Normirt mūsu egoismam
3. Kalpot tiem, kuri ir ievainoti
4. Jēzus mūs aicina būt atbruņotiem

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour plus d'informations : www.netforgod.tv
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Latviski
Chaîne: Net For God