ISLAMO IŠŠŪKIS (3) Nėra kito vardo, tik Jėzus

ISLAMO IŠŠŪKIS (3) Nėra kito vardo, tik Jėzus

97 vues • 01/02/2010 • 34:45

Dviejuose pirmuosiuose šios serijos filmuose, 2009 spalį ir lapkritį, pateikti Alžyro Atlaso kalnuose įsikūrusios cistersų bendruomenės prijoro Kristijano de Šeržė, 1996m. nužudyto drauge su kitais 6 broliais, ir olandų pastoriaus bei pamokslininko brolio Andrė liudijimai, atveda mus prie esminių klausimų tarpreliginio susitikimo teologijos tema, kuri šiandien dar vis lieka platus ir atviras darbo laukas!

Šiame filme, norėdami suteikti daugiau aiškumo mūsų svarstymams, pirmiausia susitinkame su tėvu Etjien‘u Veto, filosofijos profesoriumi ir teologijos daktaru, Chemin Neuf bendruomenės nariu. Tėvas Etjien‘as komentuoja keletą Vatikano Antrojo Susirinkimo teiginių, susijusių su tarpreliginio susitikimo teologija.
Paskui tėvas Etjien‘as Reno, baltasis tėvas, buvęs Baltųjų tėvų, Afrikos misionierių, generalinis vyresnysis ir Popiežiškojo Arabų ir Islamo Studijų Instituto Romoje rektorius, dalijasi su mumis musulmonų kraštuose praleistų keturiasdešimties savo gyvenimo metų patirtimi. Visą gyvenimą tėvas Etjien‘as stengėsi būti tiltu tarp religijų.

Rengiant susitikimą, filmo pradžioje siūlome jums savo grupelės nariams pristatyti pagrindinius tėvo Etjien‘o Veto nagrinėjamus klausimus bei Vatikano Antrojo Susitinkimo pasiūlytus teiginius, kurie minimi filme (žr. toliau). Juos galima atšviesti ir padalinti kiekvienam grupelės nariui!

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour plus d'informations : www.netforgod.tv
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Lietuvių
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Latviski
Malagasy
Nederlands
Polski
Português
русский (russian)
Slovenský
Česky
Chaîne: Net For God

Kit d'animation

Intercession du mois

„Meilė ir tiesa susitiks“ Ps 85 (84), 11

Šį mėnesį melskime, kad galėtume labiau pažinti mūsų brolius ir seses musulmonus, gyventi su jais meile ir tiesa paremtu dialogu.

Parole du mois

„Vienas yra Dievas ir vienas Dievo žmonių Tarpininkas –

žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save kaip išpirką už visus.“

Šio mėnesio žodis yra pirmajame laiške Timotiejui, 2 skyriuje, 5 ir 6 eilutėse