« Imidiho Y’amahoro » Miera melodijas

« Imidiho Y’amahoro » Miera melodijas

82 vues • 09/06/2023 • 34:55

Lielo ezeru reģionu Centrālajā Āfrikā ir īpaši skāruši traģiskie notikumi starp hutu un tutsi Ruandā un Burundijā. Šajās valstīs pēdējās desmitgadēs ir notikuši etniskie un politiskie slaktiņi, kas prasījuši miljoniem dzīvību.
Filma "Imidiho y'amahoro" (Miera melodijas) vēl nebijušā veidā parāda to, kā māksla mūsdienās darbojas kā izlīguma un vienotības virzītājspēks, jo dziesmas, dejas un teātris ļauj dziedināt pagātnes drāmu salauztās sirdis. Tieši pēc dažādiem konfliktu periodiem vairāki reģiona mākslinieki, pateicoties savai ticībai, apņēmās veicināt dialogu un piedošanu. Viņu vēstījumi liek uzdot jautājumus un dažkārt satrauc, bet galvenokārt tie liecina par noturību un iespējamo nākotni.
Šo filmu 2022. gada vasarā Ruandā, Burundijā un Ugandā filmēja komanda, kas devās uz tikšanos ar vairākiem miera veicinātājiem, lai attēlos iemūžinātu starppaaudžu apņemšanos būvēt vienotības tiltus.

This film is produced by the Chemin Neuf Community via the 'Net for God' international prayer network.

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière "Net for God".
https://www.laboutique-chemin-neuf.com/fr/accueil/films-net-for-god

Fore more information: https://www.netforgod.tv
Facebook: @INTERNATIONAL.ECUMENICAL.FRATERNITY
Instagram: @net_for_god
Twitter: @NetforGod
To contact us: netforgod@chemin-neuf.org
To help us: https://payments.chemin-neuf.org
moins

Langues :
Latviski
Ce média est aussi disponible en :
Français
Kirundi
Magyar
Italiano
Español
Deutsch
Original sous-titré
Malagasy
Polski
English
(arabic) العربي
Lietuvių
Chaîne: Net For God

Regarder la bande-annonce