Hlubší než bída je milosrdenství Jean-Paul II.

Hlubší než bída je milosrdenství Jean-Paul II.

306 vues • 01/05/2011 • 39:22

Jan Pavel II. svojí nezměrnou energií během 27 let svého pontifikátu ukázal, že křesťanská víra osvobozuje člověka a mění naše životy i dějiny. Ale odkud pramení síla tohoto muže, Karola Wojtyly, který se stal papežem v roce 1978? Jak mu porozumět? On sám říká, že je možné jej pochopit pouze vnitřně.
Film, aniž by zapomínal na život Karola Wojtyly v Polsku nám ukazuje klíč k pochopení plodnosti Jana Pavla II.: jeho charisma není v darech, patrných zvenku, ale projevem jeho mocné víry a zvláštní lásky ke Kristu.

Tuto neděli, 1.května roku 2011, šest let a jeden měsíc po své smrti,
je Jan Pavel II (1978 - 2005), prohlášen v Římě svým nástupcem, Benediktem XVI., za blahoslaveného.

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour plus d'informations : https://www.netforgod.tv
Facebook: @INTERNATIONAL.ECUMENICAL.FRATERNITY
Instagram: @net_for_god
Twitter: @NetforGod
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
Pour nous aider : https://www.tipeee.com/net-for-god-fr
moins

Langues :
Česky
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Latviski
Lietuvių
Malagasy
Nederlands
Polski
Português
русский (russian)
Slovenský
Chaîne: Net For God

Regarder la bande-annonce

Kit d'animation

Intercession du mois

Velkým snem Jana Pavla II. bylo spatřit církev v dokonalé jednotě. Tento měsíc se můžeme modlit za jednotu mezi našimi církvemi, abychom mohli společně přijmout milost milosrdenství Božího.

Parole du mois

Zeptal se ho podruhé: „Šimone, synu Janův, miluješ mne?”

Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.”

Řekl mu: „Buď pastýřem mých ovcí!”

Slovo na měsíc je v Janově evangeliu, kapitole 21, verš 15