Haošin‘as ir Kryžius Nuo Kinijos iki Sofijos Antipolio parapijos

Haošin‘as ir Kryžius Nuo Kinijos iki Sofijos Antipolio parapijos

34 vues • 01/12/2009 • 30:32

Kaip Dievas apsireiškia? Kaip atpažinti jo veikimą žmogaus širdyje?
Kaip skelbti Jėzaus Kristaus Evangeliją visoms tautoms?

Šio mėnesio filmas veda mus nuo Kinijos iki Sofija Antipolis katalikų parapijos Žydrojoje Pakrantėje, Prancūzijos pietuose. Jaudinanti Haošin‘o istorija ir tėvo Žilio Sander, kuris pasišvenčia Dievo Žodžio skelbimui Prancūzijos kinams, liudijimas mums padeda suvokti šio kontinento, Kinijos (1,3 milijardas kinų), evangelizavimo iššūkius.

Haošin‘as yra jaunas kinas iš Šanchajaus. Patyręs Dievo artumą savo gimtojo miesto Katedroje, jis atvyksta į Prancūziją trokšdamas pažinti krikščionių Dievą. Savo gyvenime jis niekada nebuvo sutikęs krikščionių! Jo kelias į Dievą nusidrieks Sofijos Antipolio Tautų Šv. Pauliaus parapijoje. Šis Dievas perkeis ir jo sužadėtinės Lili bei jos tėvų, priklausančių budizmo kultūrai, gyvenimą.

Tokių Kristaus perkeistų gyvenimų Sofijos Antipolio Tautų Šv. Pauliaus parapijoje yra gausu. Šiandien juos palaiko nuo 2001-ųjų čia įsikūrusi Chemin Neuf bendruomenė. Jie visi – kunigai, pasišventusieji ir šeimos – apsisprendė tarnauti Bažnyčiai, parapijai, sekdami neturtingą ir nuolankų Kristų.

Ši bendruomenė gyvuoja milžiniško technopolio, apimančio 1300 įmonių, centre; čia kasdien dirba 30 000 žmonių. Tautų Šv. Pauliaus krikščionių parapija nesiliauja skelbusi, kad kiekvienas žmogus, kas jis bebūtų, gali sutikti Kristų!

Daugelis technopolio darbuotojų sutiko paliudyti apie asmeninio susitikimo su Kristumi patirtį, kuri perkeitė jų šeimyninį, profesinį gyvenimą, jų santykius. Jų tikėjimas kviečia mus leisti Kristui atnaujinti mūsų protą bei žmogiškąją išmintį ir besąlygiškai įsileisti Jį į konkrečias gyvenimo situacijas!

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour plus d'informations : www.netforgod.tv
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Lietuvių
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Latviski
Malagasy
Nederlands
Polski
Português
русский (russian)
Slovenský
Česky
中国人 (chinese)
Chaîne: Net For God

Kit d'animation

Intercession du mois

Šį mėnesį galime melstis už visus, kurie dirba Sofijia Antipolis technopolyje, už tėvo Žilio Sander tarnybą ir visus, kurie, kaip ir jis, darbuojasi skelbdami Kristų mūsų broliams kinams

visame pasaulyje ir pačioje Kinijoje.

Parole du mois

„Mes skelbiame Jėzų nukryžiuotąjį, [...] kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis.

Dievo kvailybė išmintingesnė už žmones

ir Dievo silpnybė galingesnė už žmones.“

Šio mėnesio Žodis yra pirmajame laiške korintiečiams, 1 skyriuje, 23 – 25 eilutėse