Ateik ir sek paskui mane! – Pašvęstasis gyvenimas šiandien

Ateik ir sek paskui mane! – Pašvęstasis gyvenimas šiandien

2 k vues • 01/05/2015 • 29:33

Nuo krikščionybės pradžios vyrai ir moterys rinkosi celibatą dėl Kristaus ir Evangelijos, gyventi skaistume, neturte ir paklusnume. Pašvęstasis gyvenimas būdamas ir Dievo dovana, ir atsakymas į asmeninį kvietimą, amžiams, įgavo labai skirtingas formas. Tačiau išlaikė tris esminius elementus: pasišventimą, misiją ir brolišką bendruomeninį gyvenimą. Šiame filme, Net for God jus atveda į susitikimą su pašvęstaisiais asmenimis iš skirtingų bendruomenių, Bažnyčių ir kraštų, kurie atsiliepė tam pačiam Kristaus kvietimui viską palikti ir juo sekti.

Šis filmas buvo sukurtas metų skirtų pašvęstajam gyvenimui proga, kuriuos 2014 lapkričio 30 pradėjo popiežius Pranciškus, ir kurie tęsis iki 2016 vasario 2. Filmas buvo kuriamas Romoje pirmojo ekumeninio koliokviumo apie pašvęstąjį gyvenimą metu, kurį 2015 sausio mėnesį organizavo Vatikanas; po to - Trevi, Italijoje; San Peterburge, Rusijoje ir galiausiai Hautecombe vienuolyne, Prancūzijoje.

----------------------------------------------------------------------------

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau de international prière « Net for God ».

Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Lietuvių
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Créole mauricien
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Latviski
Malagasy
Nederlands
Polski
Português
русский (russian)
Slovenský
Česky
Chaîne: Net For God

Regarder la bande-annonce

Kit d'animation

Intercession du mois

Šventoji Dvasia, mes tau dėkojame už pašvęstojo Gyvenimo dovaną ir už tuos, kurie iš skirtingų bažnyčių atsiliepė į kvietimą sekti Kristų. Drauge su popiežiumi Pranciškumi prašome tave: "įkvėpk jiems vargdienių palaiminimą, kad jie keliautų Karalystės keliu. Suteik jiems guodėjo širdį, kad nušluostytų mažiausiųjų ašaras. Išmokyk juos švelnumo galios, kad Kristaus Viešpatystė spinduliuotų juose".

Parole du mois

"Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris palaimino mus Kristuje, mus išsirinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje. Laisvu savo valios nutarimu, savo malonės kilnumo šlovei. Ja jis apipylė mus dėl Mylimojo".

Efeziečiams 1 , 3a.4.5b iki 6 eilutės