Ať přebývá vzájemná láska

Ať přebývá vzájemná láska

42 vues • 01/10/2018 • 29:15

Jak se dostat dále na cestě k jednotě? Jak zařídit, aby nespočetné křesťanské církve, které vzkvétají po celém světě, a mnohdy o sobě nevědí, se setkaly a navzájem se milovaly? Ekumenický dialog se dnes už netýká pouze takzvaných „historických“ církví, ale také těch takzvaně „nových“: evangelikálních, letničních a charizmatických, dnes, kdy 2/3 křesťanů žijí v zemích Jihu. V tomto kontextu se stalo Světové křesťanské fórum během uplynulých dvaceti let vhodným prostorem, kde se nejrůznější církve mohou navzájem poznávat a obohacovat. Poslední velké setkání Světového křesťanského fóra se konalo 24.-27. dubna v kolumbijské Bogotě, za přítomnosti 250 představitelů církví z 55 zemí světa. A zde se opět stal zázrak: nadšené objevování Božího působení v jiných církvích, hloubka rozhovorů, kvalita naslouchání, to vše pomáhalo překonávat předsudky a prožívat skutečné společenství.
Na začátku našeho roku Net for God 2018-2019 je pro nás tento film příležitostí radovat se nad tím, jak velký kus cesty jsme již ušli, a prožívat ještě intenzivněji Kristovu modlitbu „aby byli jedno, aby tak svět uvěřil.“ Jedinečná zkušenost Světového křesťanského fóra oslovuje církve na cestě k jednotě. Tento film byl ve zkrácené patnáctiminutové formě představen na plenárním zasedání Papežské rady pro šíření jednoty křesťanů 26. září v Římě.Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau international de prière « Net for God ».

Pour plus d'informations : www.netforgod.tv
Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
Pour nous aider : https://www.tipeee.com/net-for-god-fr
moins

Langues :
Česky
Ce média est aussi disponible en :
Français
English
Deutsch
(arabic) العربي
հայերեն (armenian)
Español
Magyar
Italiano
日本 (japanese)
Kirundi
Lietuvių
Malagasy
Polski
Português
русский (russian)
Original sous-titré
Chaîne: Net For God

Regarder la bande-annonce

Kit d'animation

Intercession du mois

Duchu Svatý, i nadále nás shromažďuj ve vzájemné lásce k Ježíši Kristu, posiluj nás ve víře, kterou sdílíme, a pomoz nám být prorockými svědky pro tento trpící svět. Ukaž nám, které konkrétní kroky můžeme udělat, abychom se setkali s jinými církvemi, a osvětli naše církve v dalších etapách na cestě k jednotě.

Parole du mois

« Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. »

Římanům 12, 10-12