Amazónia, boj Dorothy Stang

Amazónia, boj Dorothy Stang

69 vues • 19/05/2016 • 30:47

V srdci amazonského dažďového pralesa v Brazílii, rehoľníčka, Dorothy Stang, viedla boj počas celého svojho života na to, aby obraňovala najchudobnejších a viedla k rešpektovaniu Stvorenia. Zomrela 12. februára 2005 vo veku 73 rokov, zavraždená najatými vrahmi zmluvne veľkých vlastníkov pôdy, ktorých odsúdila za zneužívanie. Život, ktorý dala, naďalej prináša ovocie aj dnes tým, že inšpiruje mnoho miestnych iniciatív k využitiu a k ochrane biodiverzity pôdy. Ona je autentickým svedectvom angažovania sa pre "integrálnu ekológiu", ktorú presadzuje pápež František v encyklike Laudato Si .

Tento film nás zavedie do Anapu, v brazílskom štáte Pará, na stretnutie s tými, ktorí poznali sestru Dorothy: rehoľníčky z Kongregácie sestier Notre‐Dame z Namur, Mons.Erwin Kräutler, ktorý je 35 rokov biskupom v Amazónii, miestni obyvatelia, ktorí zrealizovali programy v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ktoré iniciovala.

Ce film est réalisé par la Communauté du Chemin Neuf via le réseau de international prière « Net for God ».

NFG_SK_16_02_

Pour nous contacter : netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Slovenský
Chaîne: Net For God