„Aby všetci boli jedno“ -Opátstvo Hautecombe

„Aby všetci boli jedno“ -Opátstvo Hautecombe

68 vues • 20/01/2016 • 30:37

Dnes vás Net for God zavedie do opátstva Hautecombe v Savojsku v juhovýchodnom Francúzsku, aby ste mohli objaviť krásu Božieho diela, ktorá na tomto výnimočnom mieste sídlí viac než osem storočí. Opátstvo bolo postavené v roku 1137 cisterciánkymi mnichmi na brehu jazera Bourget. V roku 1922 ich nahradili benediktíni , ktorí ho v roku 1992 zverili Komunite Chemin Neuf.

Opátstvo zostáva verné svojmu povolaniu byť miestom ticha a modlitby a pritom každý rok prijíma tisíce ľudí zo všetkých krajín a všetkých náboženských vyznaní. Festival a duchovné cvičenia pre mládež, stretnutia Kána pre manželské páry a rodiny a ekumenické stretnutia sú príležitostí k objaveniu sily spasenia v Ježišovi Kristovi pre každého človeka.

Počas celého roka je opátstvo sídlom Medzinárodného formačného centra, kde asi 60 mladých z piatich kontinentov prežíva spoločne 3 až 9 mesiacov biblickú, teologickú a komunitnú formáciu, ktorá sa nazýva Cyklus A alebo Cyklus C. Pre každého z nich je to príležitosť, aby sa mohol pripraviť na službu cirkvi a svetu.

V tomto filme nám mnoho mladých ľudí svedčí o svojej skúsenosti prežitej v Hautecombe : toto uchýlenie sa do ústrania, živené každodennou osobnou modlitbou a načúvaním Božiemu slovu, bratský život, ktorý umožňuje základnú skúsenosť osobného stretnutia so vzkrieseným Kristom, stretnutie, ktoré premieňa celý život, ktoré lieči, obnovuje a dáva pokoj a hlbokú radosť.

Hautecombe sa postupne stalo školou učeníkov, miestom jednoty, kde sa z milosť Kristovej lásky prináša odpustenie a kde padajú bariéry medzi cirkvami a krajinami.

This film is made by the Chemin Neuf Community for the International Ecumenical Fraternity, 'Net for God'.

For more information: www.netforgod.tv
To contact us: netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Slovenský
Chaîne: Net For God